Публикация

За четвърта поредна година се проведе кампанията „Живей дълго, храни се здравословно“

За четвърта поредна година се проведе кампанията „Живей дълго, храни се здравословно“

„Здравето не е всичко, но без здраве всичко е нищо!“


За четвърта поредна година се проведе кампанията „Живей дълго, храни се здравословно“

За четвърта поредна година студентите от Асоциация на студентите по фармация във Варна (АСФВ) организираха на 05 и 06 април национална кампания „Живей дълго, храни се здравословно“, чиято основна цел бе да промотира доброто здраве, информирайки населението за здравословния начин на живот.

Инициативата се организира съвместно с Българската фармацевтична студентска асоциация (БФСА), Асоциацията на студентите по фармация в България (АСФБ) и с подкрепата на Студентски съвет при Медицински университет - Варна, Асоциацията на студентите по медицина във Варна и Асоциацията на студентите по дентална медицина във Варна.

На 05 април в МУ-Варна се проведоха две лекции, чрез които бе обърнато внимание на значението на функционалните и био храни. Първата от тях на тема „Защо био?“ проведе специалистът по био храните Евгени Йорданов. Втората лекция на доц. Милка Нашар от Катедра „Биохимия“ обърна внимание на функционалните храни, какво представляват те и какво е значението им при различни видове заболявания.

На 06 април инициативата продължи и бе позиционирана в 3 точки - Ректорат на МУ-Варна, Факултет по фармация и Гранд мол. Разположени бяха специални информационни пунктове, където - освен ябълки, символ на кампанията - студентите раздаваха и информационни материали, разясняващи проблемите на балансираното хранене и здравословния начин на живот. Тази година кампанията наблегна на значението на функционалните храни за здравето на хората и обърна внимание на това, как българинът се доближава до здравословния начин на живот. Проведена бе и анонимна анкета, която имаше за цел да събере информация относно хранителните навици и поведение на жителите на град Варна.

Чрез кампанията „Живей дълго, храни се здравословно“ организаторите искат да ни припомнят завета, оставен ни от предците: „Здравето не е всичко, но без здраве всичко е нищо!“

 

" }-->

Коментари