Публикация

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ХИРУРГИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ХИРУРГИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

От 31 май до 2 юни, 2017 г. в гр. Плевен ще се проведе Национална конференция по хирургия с международно участие на тема: „ УСЛОЖНЕНИЯ НА КОНВЕНЦИОНАЛНАТА, ЛАПАРОСКОПСКАТА И РОБОТИЗИРАНАТА ХИРУРГИЯ. СЪДЕБНО МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА ПРИ ХИРУРГИЧНИ СЛУЧАИ ”


31 МАЙ- 2 ЮНИ 2017Г.

ПЛЕВЕН

 

ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ

БЪЛГАРСКО ХИРУРГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ПЛЕВЕН

Организират

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ХИРУРГИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА ТЕМА:

„ УСЛОЖНЕНИЯ НА КОНВЕНЦИОНАЛНАТА, ЛАПАРОСКОПСКАТА И РОБОТИЗИРАНАТА ХИРУРГИЯ. СЪДЕБНО МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА ПРИ ХИРУРГИЧНИ СЛУЧАИ ”

31 МАЙ- 2 ЮНИ 2017Г.

ПЛЕВЕН

Почетни пресдседатели:

Акад. Проф. Дамян Дамянов, дмн

Член кор. Проф. Григор Горчев, дмн

Проф. Славчо Томов, дмн

Местен организационен комитет:

Председател:

Проф. Димитър Стойков, дмн

Зам. Председател:

Доц. Сергей Илиев, дм

Членове:

Проф. Ташко Делийски, дмн

Доц. Пенчо Тончев, дм

Доц. Добромир Димитров, дм

Д-р Ивайло Пресолски

Д-р Цветан Съботинов

Д-р Ирина Декова

Д-р Полина Маринова

Д-р Цветелина Райчева

Д-р Паулина Владова

Д-р Добромир Нгуен

Д-р Емил Филипов

Д-р Кирил Недялков

Срок за изпращане на резюмета- до 31.12.2016г.

Срок за изпращане на пълнотекстовите доклади- до 31.01.2017г.

e-mail: surgiconfеrencepleven@gmail.com

Изисквания към резюметата:

Обем до две стандартни машинописни страници

Лице за контакт:

Д-р Полина Маринова

e-mail: surgiconfеrencepleven@gmail.com

gsm: 0885956397

Такса правоучастие :

- при ранна регистрация ( до 31.01.2017г.)- 150 лв.

- при късна регистрация ( след 31.01.2017г.)- 200 лв.

 

Хотелско настаняване:

Хотел „Ростов”

Единична стая- 60 лв

Двойна стая- 80 лв

Апартамент- 100лв

www.rostov.bg;

e-mail: hotel@rostov.bg

Хотел „ Балкан”

- единична стая - 60 лева

- двойна стая - 80 лева

- апартамент / при необходимост/ - 100 лева

www.hotel-balkan.com

e-mail: office@hotel-balkan.com

" }-->

Коментари