Публикация

Лъчелечение с линеен ускорител (ВИДЕО)

Лъчелечение с линеен ускорител (ВИДЕО)

Модерна технология за лечение на онкологичните заболявания удължава и подобрява качеството на живот на пациентите в КОЦ Бургас


.

Коментари