Лъчелечение с линеен ускорител (ВИДЕО)
КОЦ - Бургас
КОЦ - Бургас
Лечебно заведение
Лъчелечение с линеен ускорител (ВИДЕО)

Лъчелечение с линеен ускорител (ВИДЕО)

Модерна технология за лечение на онкологичните заболявания удължава и подобрява качеството на живот на пациентите в КОЦ Бургас

.

Мнения