Публикация

Отделение по онкогинекология

Отделението работи в тесен контакт с водещата клиника по микроинвазивна и роботизирана хирургия "Св. Марина" Плевен с ръководител проф. д-р Григор Горчев


В отделението по онкогинекология се извършват оперативни интервенции при всички злокачествени заболявания на жената, операции за доброкачествени тумори на женските полови органи, ехографии, колпоскопии, електрокоагулации, пробни абразии, биопсии, полипектомии, диагностика и оперативно лечение на предракови заболявания.

Извършват се и гинекологични операции с най-голяма сложност, т.нар. операции по Вертхайм. Отделението по онкогинекология разполага с висок клас лапароскопска апаратура Олимпус, хистероскоп, оборудван с възможности за диагностична и терапевтична хистероскопия и пълен набор хирургичен инструментариум.

Отделението разполага със собствена операционна зала. Работят високо квалифицирани специалисти с неоходимия стаж и опит в областта на онкогинекологията. Лекарите от отделението извършват консултативна дейност, както на място в стационара, така и в гинекологичния кабинет в ДКБ.

Отделението работи в тесен контакт с водещата клиника по микроинвазивна и роботизирана хирургия "Св. Марина" Плевен с ръководител проф. д-р Григор Горчев.

Всяка болнична стая е оборудвана със самостоятелен санитарен възел, климатик и ТВ.

Коментари