Публикация

НЗОК провери работата на 74 стоматолози


Между 8 и 12 март експерти от Националната здравноосигурителна каса са инспектирали работата на 74 лекари по дентална медицина, отчели най-голяма дейност през първите два месеца на годината.

Проверката е направена на територията на 6 районни здравни каси, като са одитирани първични медицински документи с отчетена дейност на 498 пациенти.

В голяма част от случаите е констатирано нарушение на вида и обема на извършената дентална помощ – при 89 пациенти, като на 4 от тях са отчетени услуги, които не са извършени.

Несъответствие между декларираното и налично оборудване и обзавеждане, както и липса на медикаменти в спешния шкаф и инструментариум е открито в 11% от проверените практики.

В 15% от случаите са установени нарушения, свързани с предоставяне на информация.
Не е изпълнено изискването на общодостъпно място в амбулаторията да бъде поставено приложение № 22, в което са описани пакетите и обемите в денталната помощ, заплащани от касата. На някои места липсва информация за са освободените от потребителска такса.

В 10% от случаите са констатирани нарушения на установените изисквания за работа с първични медицински или финансови документи – непредаване на екземпляр от амбулаторния лист на пациента, несъхраняване на необходимата документация в амбулаторията, неводене на амбулаторен журнал.

В зависимост от тежестта на откритите нарушения санкциите могат да бъдат от 73 лв. до 157 лв. средно на един лекар по дентална медицина.

Коментари