Публикация

Свободни работни места към 01.04.2017г. в УМБАЛ-Русе

Свободни работни места към 01.04.2017г. в УМБАЛ-Русе

Университетската болница в Русе търси нови попълнения към екипа си. Вижте какви са те:


I. Лекари в отделения / звена:

 1. Отделение „Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост“
 2. Отделение „Анестезиология и интензивно лечение”
 3. Отделение „Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия”
 4. Спешно отделение
 5. ТЕЛК І-ви състав
 6. Отделение „Функционална диагностика на нервната система”
 7. Отделение"Обща и съдова неврология"
 8. Отделение „Образна диагностика”
 9. Отделение „Обща и клинична патология”
 10. Отделение „Трансфузионна хематология“
 11. Клинична лаборатория
 12. Отделение „Съдебна медицина“
 13. Отделение „Неонатология“
 14. Отделение „Физикална и рехабилитационна медицина”
 15. Отделение „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“
 16. Отделение „Неврохирургия“
 17. Функционално-ендоскопско звено с конвенционален и доплер ехограф
 18. Отделение по кардиология
 19. Отделение „Очни болести“

II. Специалисти по здравни грижи/медицински секретари/биохимик в отделения:

1. Медицински сестри:

 1. Отделение по кардиология
 2. Първо отделение по вътрешни болести, нефрология и ревматология
 3. Второ отделение по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната
 4. Трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология
 5. Oтделение "Неонатология"
 6. Отделение "Обща и съдова неврология"
 7. Отделение "Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия"
 8. Oтделение "Очни болести"
 9. Отделение "Съдова хирургия"
 10. Oтделение "Пластично-възстановителна и естетична хирургия"
 11. Отделение „Физикална и рехабилитационна медицина”
 12. Отделение "Анестезия и интензивно лечение"
 13. Отделение „Педиатрия“
 14. Централна операционна
 15. Отделние „Диализно лечение“
 16. Отделение „Ортопедия“
 17. Отделение „Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост“

2. Акушерки:

 1. Отделение „Акушерство и гинекология“
 2. Централна операционна
 3. Отделение "Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия"

3. Медицински лаборанти:

 1. Отделение "Обща и клинична патология"
 2. Клинична лаборатория

4. Рентгенов лаборант:

 1. Отделение "Oбразна диагностика"

5. Медицински секретари:

 1. Трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология
 2. Отделение "Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия"
 3. Отделение „Анестезиология и интензивно лечение“

За подробна информация и контакти: 
Г-жа Красимира Друмева – ръководител Отдел Управление на човешките ресурси 
тел.: (082) 887206, мобилен: (087) 8385069 
e-mail: krasimira.drumeva@hospitalruse.org 

Коментари