Публикация

Д-р Станимир Хасърджиев беше преизбран за трети път за член на Борда на Европейския пациентски форум

Д-р Станимир Хасърджиев беше преизбран за трети път за член
на Борда на Европейския пациентски форум

На срещата в Брюксел беше представена и новата кампания на ЕПФ – "Универсален достъп за всички"  


Д-р Станимир Хасърджиев – председател на Национална пациентска организация (НПО), бе избран за трети път за член на Борда на Европейския пациентски форум по време на годишна среща на ЕПФ в Брюксел на 10 април 2017 г. Д-р Хасърджиев ще бъде член на борда още 2 години, съобщиха от Национална пациентска организация.

Освен гласуването за членове на Борда, по време на срещата беше представен и доклад за изминалата 2016 г., новата кампания на ЕПФ – "Универсален достъп за всички", както и стратегията на ЕПФ за 2017-а година.  

Д-р Станимир Хасърджиев
Д-р Станимир Хасърджиев

Поредното преизбиране на д-р Хасърджиев е доказателство и признание за неговия принос в дейността на Европейския пациентски форум, създаден още през 2003 г. в отговор на необходимостта от силна и обединяваща организация на европейска ниво, която да дава гласност, представителност и легитимност на местните пациентски организации в ЕС. Понастоящем в Европейския пациентски форум участие имат 49 пълноправни и 17 асоциирани организации членове.

Партньорството между ЕПФ и Национална пациентска организация беше установено през 2010 г. и оттогава двете организации непрестанно си сътрудничат по различни проекти на национално и европейско ниво. В момента в България се провежда трети модул (Фондонабиране) на Програма на ЕПФ за стратегическо развитие на капацитета на пациентските организации, като НПО е както координатор, така и участник в самото обучение, в което участват още 10 организации от и 5 извън мрежата на НПО.

Друг изключително важен дългосрочен съвместен проект е Европейското партньорство за достъп до качествено здравеопазване (PACT) – инициатива за дългосрочен диалог с широк спектър от заинтересовани страни в сферата на здравеопазването на европейско ниво, целяща намирането на иновативни решения за подобряване на достъпа до качествено здравеопазване в Европа.

" }-->

Коментари