Публикация

Имунотерапия при инфекция с Epstein-Barr virus започваща като неясно фебрилно състояние

сп. МедикАрт, 2017, бр. 1, стр. 32-34


Баймакова М, Попов Г, Андонова Р, др. Имунотерапия при инфекция с Epstein-Barr virus започваща като неясно фебрилно състояние. МедикАрт, 2017, № 1, 32-34.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

12 април 2017

Прикачени файлове

Baymakova et al_MedicArt 2017, 11(...

Коментари