Имунотерапия при инфекция с Epstein-Barr virus започваща като неясно фебрилно състояние
гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, дм
гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, дм
Лекар
Имунотерапия при инфекция с Epstein-Barr virus започваща като неясно фебрилно състояние

Имунотерапия при инфекция с Epstein-Barr virus започваща като неясно фебрилно състояние

сп. МедикАрт, 2017, бр. 1, стр. 32-34

Баймакова М, Попов Г, Андонова Р, др. Имунотерапия при инфекция с Epstein-Barr virus започваща като неясно фебрилно състояние. – МедикАрт, 11, 2017, № 1, 32-34.

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл, под илюстрацията и ключовите думи!

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

12 април 2017

Прикачени файлове

Baymakova et al_MedicArt 2017, 11(...
Реклама

Мнения