Публикация

Дискусионен форум: Прецизираната диагностика – ключ към персонализираната медицина (ПОКАНА)

Дискусионен форум: Прецизираната диагностика – ключ към персонализираната медицина (ПОКАНА)

Събитието стартира в 08:30ч. на 27.04.2017, в зала „Мусала“ на х-л „Хилтън“, София


С мотото „Правилните превенция и лечение, за правилния пациент, в правилното време, по правилния начин“, УС на „Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина“ (БАППМ) Ви кани на Дискусионен форум „Прецизираната медицина – ключ към персонализираната медицина“ на 27 април, 2017г от 09:00ч в зала Мусала 2 на Хотел Хилтън, София.

Персонализираната медицина е медицински модел, основан на определяне на фенотипа и генотипа на индивида (напр. молекулярно профилиране, образна диагностика, данни за начина на живот и пр.) за създаване на подходяща терапевтична стратегия за конкретния индивид в точния момент и/или за определяне на предразположение към заболяване с цел навременна и фокусирана превенция.

В България вече се прилагат над 25 лекаствени продукти за персонализирано лечение – т.нар. прицелна терапия. Почти всички се изплащат напълно от НЗОК. Въпреки това, остава нерешен въпросът с обезпечаването на изследванията, необходими за правилния избор на това лечение. Прецизираната диагностика, базирана на молекулярни и генетични тестове е в основата на този подход и без нея не би могло практически да се прилага персонализирана медицина. В България все още няма механизъм, обезпечаващ цялостния процес на прецизирана диагностика, избор и прилагане на най-подходящото за всеки пациент лечение, мониториране на ефекта от лечението и аргументирана и независима оценка на резултата – медицински, финансов и обществен.

Целта, която БАППМ си поставя с този форум е постигането на консенсусна позиция между високо-квалифицираните специалисти, извършващи тази диагностика, БЛС, НЗОК, НСЦРЛП, МЗ, КЗ в НС и пациентите за острата необходимост от разработване и приемане на работещ алгоритъм за финансово обезпечаване на диагностичния процес в персонализираната медицина.

БАППМ обединява високата експертиза и усилията на специалисти от различни медицински специалности и направления – национални консултанти, председатели на научни дружества и водещи специалисти с доказани постижения и професионални интереси в областите, в които се развива и ще се развива прецизираната и персонализирана медицина.

Програма

8:30 – 9:00 ч. Регистрация

9:00 – 11:00 ч. Дискусионен панел: Значение на диагностиката за оптималния медицински резултат – цена и стойност

Участници: Национален консултант по клинична патология – проф. Савелина Поповска; Национален консултант по медицинска генетика – Чл.-кор. Проф. Драга Тончева; БЛС – д-р Галинка Павлова -Зам. председател на УС ; НЗОК – д-р Глинка Комитов – Управител – поканен; Представител на МЗ; КЗ в 44 НС – д-р Даниела Дариткова – поканена, проф. д-р Георги Михайлов – поканен; Председател на НСЦРЛП – Проф. Николай Данчев – поканен; Председател на БАЗП – адв. Пламен Таушанов, АрФарм – Деян Денев – изпълнителен директор – поканен

Модератор: Д-р Жасмина Коева-Балабанова Председател на УС на БАППМ

11:00 – 11:30 ч. Кафе-пауза

11:30 – 13:30 ч. Модул I: „Говорят специалистите: Прецизираната диагностика и персонализираната медицина – къде сме сега и какво ни спъва?

Роля и място на патолога в цялостния процес на персонализирана медицина – Проф. Савелина Поповска – Национален консултант по клинична патология, Зам.ректор на МУ, Плевен

Геномика и прецизирана медицина – Чл.-кор. Проф. Драга Тончева – Национален консултант по медицинска генетика, Президент на Българско дружество по генетика и геномика на човека

Гледната точка на клинициста – „Необходима ли ни е прецизираната диагностика и защо“ – проф. Добрин Константинов – Национален консултант по детска хематология и онкология, Председател на Българско научно дружество по детска хематология и онкология

Стойност на съпътстващата диагностика – струва ли си цената? – Проф. Георги Христов – Ръководител катедра „Оценка на здравните технологии“, Факултет по обществено здраве, Медицински Университет, София

Въпроси и отговори

13:30 – 14:30 ч. Работен обяд

14:30 – 16:30 Модул II: „Поглед в бъдещето“

Прецизираната медицина в онкологията през погледа на Секвениране от следваща генерация – Dr. Szabolcs, Kokeny, Senior Product Specialist at Illumina

Продължаващо обучение за прецизирана диагностика – кога и за кого? – Открита дискусия

Гласуване на програмния документ, обобщение и закриване

Е-mail за регистрация за Дискусионния форум на 27.04.2017 г. – bappm@newevent.bg

Коментари