Публикация

Общопрактикуващите лекари поставят въпроса за разликите в потребителските таксиВ писмо до директора на НЗОК Националното сдружение на общопрактикуващите лекари посочва, че вече е факт поредното неспазване на Закона за здравното осигуряване в частта му изплащане на разлики в потребителските такси за лица над 60 и 63 години.

В документа се казва още:

"Вероятното основание от страна на НЗОК е, че няма предвидени такива средства в бюджета й. Логично е да поставим въпроса – защо при изготвяне на бюджета на НЗОК за 2010 г. не са се съобразили с разпоредбата на чл. 37, ал. 5 от ЗЗО и кой е отговорен за това?.

 В предложения първи проект на бюджет 2010 от НЗОК, тези средства бяха предвидени. Кой и защо ги премахна в нарушение на закона?

Факт е, че в Закона за бюджета на НЗОК за 2010 г. не е предвиден текст, който урежда  трансфера на средствата за изплащане на разликата в потребителската такса, какъвто имаше в Закона за бюджета на НЗОК за 2009 г.


Считаме, че НЗОК като съставител на бюджета е институцията, която трябва да намери решение на проблема в законово установените срокове, тъй като разпоредбите на чл. 37, ал. 5 от ЗЗО и Наредба № 6/19.06.2008 г., са били актуални преди, по време и след изготвянето на бюджета”.

Коментари