Публикация

Прецизираната диагностика – ключ към персонализираната медицина (ПРОГРАМА)

Прецизираната диагностика – ключ към персонализираната медицина (ПРОГРАМА)

Събитието е организирано от Български Алианс по Прецизирана и Персонализирана Медицина


Програма на форума

8:30 – 9:00 ч. Регистрация

9:00 – 11:00 ч. Дискусионен панел: Значение на диагностиката за оптималния медицински резултат – цена и стойност  

Участници: Национален консултант по клинична патология – проф. Савелина Поповска; Национален консултант по медицинска генетика – Чл.-кор. Проф. Драга Тончева; БЛС - д-р Галинка Павлова - Зам. председател на УС; НЗОК – д-р Глинка Комитов – Управител; Представител на МЗ; КЗ в 44 НС – д-р Даниела Дариткова; Председател на НСЦРЛП – Проф. Николай Данчев; Председател на БАЗП – адв. Пламен Таушанов, АрФарм – Деян Денев – изпълнителен директор

Модератор: Д-р Жасмина Коева-Балабанова – Председател на УС на БАППМ

11:00 – 11:30 ч. Кафе-пауза

11:30 – 13:30 ч. Модул I: „Говорят специалистите: Прецизираната диагностика и персонализираната медицина -  къде сме сега и какво ни спъва?

Роля и място на патолога в цялостния процес на персонализирана медицина – Проф. Савелина Поповска – Национален консултант по клинична патология, Зам.ректор на МУ, Плевен

Геномика и прецизирана медицина – Чл.-кор. Проф. Драга Тончева – Национален консултант по медицинска генетика, Президент на Българско дружество по генетика и геномика на човека

Гледната точка на клинициста – „Необходима ли ни е прецизираната диагностика и защо“ – проф. Добрин Константинов – Национален консултант по детска хематология и онкология, Председател на Българско научно дружество по детска хематология и онкология,

Стойност на съпътстващата диагностика – струва ли си цената? – Проф. Георги Христов - Ръководител катедра „Оценка на здравните технологии“, Факултет по обществено здраве, Медицински Университет, София

Въпроси и отговори

13:30 – 14:30 ч. Работен обяд

14:30 – 16:30 Модул II: „Поглед в бъдещето“

Прецизираната медицина в онкологията през погледа на Секвениране от следваща        генерация - Dr. Szabolcs, Kokeny, Senior Product Specialist at Illumina

Продължаващо обучение за прецизирана диагностика – кога и за кого? – Tbc

Гласуване на програмния документ, обобщение и закриване

Е-mail за регистрация за Дискусионния форум на 27.04.2017 г. – bappm@newevent.bg

" }-->

Коментари