Публикация

           УСЛОВИЯ ЗА ЗДРАВЕН ТУРИЗЪМ В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

           УСЛОВИЯ ЗА ЗДРАВЕН ТУРИЗЪМ В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

„Идеалът на земното щастие е в труда, в здравето и в природата” Иван Вазов


           Според Световната здравна организация”Здравето е състояние на комплексно физическо,психическо,емоционално,интелектуално и социално благополучие,а не само отсъствие на болест или недъг” /Конституция,1946г/.

      В съвременната концепция за здравето ,то се определя като ценност,  благодарение на която индивидът или цялата група,е в състояние да реализира своите житейски планове и да променя средата.Здравето се   разбира и като богатство за обществото,гарантиращо неговото социално- икономическо развитие.Здравето е и средство за и в ежедневния живот,правещо възможно неговото по-добро качество.Като се има предвид холистичната или цялостна концепция за здравето,се различават четири негови разновидности:

1.Физическо здраве-правилно функциониране на организма и на неговите органи и системи;

2.Психическо здраве-състои се от:

     -умствено здраве-способността за ясно и логично мислене

     -емоционално здраве-способността за разпознаване и изразяване на чувствата по подходящ начин; умение за справяне със стреса,напрежението,депресията и страха;

3.Социално здраве-способността за поддържане на адекватни релации между хората и изпълнение на социалните роли;

4.Духовно здраве-при някои хора е свързано с вярванията и религиозните практики,при други се отнася до поддържане на вътрешното спокойствие.

       Здравният туризъм е вид специализиран туризъм,при който се задоволяват потребностите на туристите от възстановяване,съхранение и поддържане на физическия и психическия статус,както и от лечение,при използване на различни методи и програми на традиционната и нетрадиционна медицина,превенцията на здравето и профилактиката на болестите.Следователно здравният туризъм включва всички варианти на туризъм с профилактичен,възстановителен и лечебен ефект.

       Научните и организационни основи на съвременния здравен туризъм за първи път се обсъждат през 1963г  в курорта Опатия /Хърватско/ като в него се влага медико-икономическо съдържание.През 1978г. СЗО по  предложение на Международната федерация по балнеология и климатология / ФИТЕК / приема документ за развитието на здравния туризъм,с което се разширява медико-социалното съдържание на този вид  туризъм.

    Според Ст.Стаматов /2001 /,в класификацията на здравния туризъм се включва и ваканционният туризъм,поради което,от медико-биологичен и медико-социален аспект класифицира здравния туризъм в три вида:

1.Профилактичен здравен  туризъм /дълготраен отдих/ -за напълно здравите,по-младите хора,които ползват разнообразните курортни фактори за повишаване резистентността на организма.Към курортните фактори се включват природните и климатични условия,активния двигателен режим, положителните емоции от предлаганите развлечения и любими занимания.

2.Профилактично-възстановителен здравен туризъм -за хора в предболестно състояние,без видими клинични прояви;предоставят им се условия за ликвидиране на негативните последствия от съвременния начин на живот/напр.наднормено тегло,нарушена мастна обмяна,остеопороза и др./Нужно е медицинско контролиране.

3.Лечебно-възстановителен здравен туризъм  -за хора с болестни изменения.Необходимо е дозирано ползване на курортните фактори.Предлага се конкретно лечение за възстановяване на здравето или  лечение на заболяването;болните се рехабилитират.Лечебният туризъм се практикува предимно от по-възрастни туристи,които се нуждаят от лечебни процедури,както и от по-млади,имащи дадено заболяване,чието лечение е включено в предлагания пакет услуги на даден курортен или хотелски комплекс.Туристите са мотивирани най-вече от климато-балнеоресурсите на даден регион ,които са уникални за него.

     Елементи на туристическия продукт на здравния туризъм:

1.Природни фактори:
-здравословен климат;

-свежа зеленина ,красив пейзаж

-наличие на водни ресурси;

-наличие на достатъчно слънчеви дни в годината;

2.Материална база за туризъм:
-хотели, курортно-оздравителни центрове, спа-центрове, хижи, къмпинги;

-заведения за хранене – ресторанти, столови, заведения за бързо хранене;

-увеселителни заведения и хоби-занимания;

-инфраструктурни обекти – паркинги, обществени тоалетни; чешми за питейна вода;

-транспорт – автобуси, микробуси, автомобили “rent a car”;
-информационни центрове за туристи с гъвкаво работно време;

-туроператорски фирми с оферти и екскурзоводи на различни езици
3. Качество на предлагания туристически продукт – зависи до голяма степен не само от състоянието на материалната база, но и от нивото на обслужване на персонала, ангажиран с услугата, вежливото и коректно отношение към клиента и желанието той да остане с добро комплексно впечатление към туристическата дестинация

3.Интерес към съответната туристическа дестинация:

-реклама в местни и национални медии;
-интернет страница с възможност за подробно информиране относно природните фактори, предлаганите лечебно-възстановителни процедури и материалната база, наличие на индивидуални, семейни или групови пакети от услуги.
4.Формирането на цените на туристическите услуги – тук важи правилото за предлагане на висококачествени услуги на приемливи за туриста цени

 

Има ли условия за здравен туризъм в област Кърджали?
Според географското райониране на Република България област Кърджали се намира в Източнородопския подрайон на Южна България. Тази област обхваща нископланински, хълмист релеф по средното течение на река Арда. Средната надморска височина е 329м .
В климатично отношение областта попада в Южнобългарската климатична област и по-точно в Източнородопския климатичен район, повлиян от топлото средиземноморско влияние. Зимата е сравнително мека, минималните температури през зимните месеци са сравнително високи – от 6.9о до 12.5о по Целзий . Климатът в област Кърджали като цяло е мек и влажен. Средните зимни температури са около 0о С, а през лятото не надхвърлят 24о С.
Водните площи са 2% от структурата на територията на областта. През пролетта падат достатъчно количество валежи, но от юли започва сравнително ясно очертан безвалежен период, който обикновено се проявява до края на лятото и началото на есента.
Близо до с.Кирково, в местността “Варниците” има няколко находища на минерална вода, от които едно е проучено и каптирано. Дебитът на водата е 30л/сек, а температурата е 22-27оС. Минералната вода лекува успешно кожни, бъбречни и стомашно-чревни заболявания. Минерална вода има открита и в района на кв.”Боровец” в гр.Джебел, като съществува възможност за изграждане на санаториум или балнеолечебен център. Водата е бистра, безцветна, без мирис и с температура 34оС и с дебит 720дм3/мин.
Посочените находища на минерална вода все още не са достатъчно развити и познати, за да се твърди, че към момента в Кърджалийска област има условия за развитие на балнеоложки туризъм. Но така или иначе тези находища са налице и биха могли да бъдат развити в бъдеще чрез разумни инвестиции, още повече, че интересът към балнеоложкият здравен туризъм не затихва.
 

Условия за профилактичен здравен туризъм (краткотраен и дълготраен отдих) в Кърджалийска област
 

Разнообразната природа, добрите климатични условия и богатството на водни площи създават условия за развитие на този тип туризъм в кърджалийска област. Туристите ще бъдат впечатлени от характерната за Източните Родопи мекота на планинския релеф, съчетан с разположените сред него реки и потоци. Особено красив е ландшафтът на яз.”Кърджали”, единствен по рода си в България, с възможности за краткотраен и дълготраен отдих и добре разработена материална база за туризъм. Основни фактори ,укрепващи здравето тук са  слънцето,водата ,  чистият въздух и въздействието на природната картина.Топлите слънчеви лъчи правят възможно не само получаването на здравословен загар,но и съдействат за натрупването на вит.Д в организма.Слънцето влияе положително върху нервната система и зарежда с допълнителни съпротивителни сили срещу бактериални и вирусни инфекции.Прохладата  и свежестта при съприкосновение с водата имат свойството да отмиват негативните емоции,страхове,натрупаното напрежение и стрес и да ни пречистват. Град Кърджали е заобиколен от реки и язовири и разнообразието на рибите в тях привлича риболовци от цяла България и съседна Гърция след откриването на граничния пункт “Маказа”. Любителите на риболова имат възможност да практикуват своето хоби не само на яз.” Кърджали”, но и на яз. Студен кладенец, които са зарибени с: шаран, костур, сом, бяла риба, уклей, каракуда, червеноперки. В р.Арда и р.Върбица могат да бъдат уловени: клен,мряна, костур, уклей, червеноперки.
Кърджалийска област е известна с добрите си ловни стопанства .Ловното  стопанство ”Студен кладенец” предлага лов на едър дивеч,хищници и дребен дивеч,а на любителите на живата природа-наблюдения и фото-лов на редки и застрашени животински видове и птици.Голямо и уникално по своята красота и богатство на флора и фауна  е Държавното ловно стопанство „Женда”. Разположено е в смесени гори-бук,зимен дъб,габър,черен бор,ела.Богато е билковото разнообразие-шипка, коприва,папрат,горска ягода,здравец,лудо биле,лайка, смрадлика,мащерка,  жълт кантарион и др. Любителите на планината могат целогодишно да посещават стопанството и да се възхищават на прекрасната природа,големите запаси от дивеч- муфлони,елени,диви свине,сърни,мечки,вълци,лисици,чакали,богато разнообразие от птици и много защитени видове. Организираните фото-сафарита са допълнителна атракция,предлагана в стопанството.

Отличните естествени условия и модерната материална база,с която разполага Кърджалийска област, дават чудесни възможности за развитието на  хоби-туризма – риболов и ловен туризъм като важен антистрес-фактор и източник на положителен емоционален заряд за човешкия организъм. 

В резултат на разнообразни геологични процеси и сложното геоложко минало на Източните Родопи,в област Кърджали съществуват интересни

скални образувания:Вкаменената сватба,Каменните гъби,Скален прозорец,пещера Утробата,Вкаменената гора,Скалите на Устра,Гъбата и др.Тези обекти са особено привлекателни за любителите на природния,  екологичния и селския туризъм.Съчетанието на движението пеша и катеренето, с влиянието на чистия въздух и слънцето,с възможността за докосване до селския бит и автентичната и екологично чиста селска храна, безспорно връща човека към неговите корени и го прави по-позитивен и  щастлив.За развитието на този тип природно-зравен туризъм условията в нашата област са изключително благоприятни.

 

 Условия за профилактично-възстановителен здравен туризъм в Кърджалийска област

            Профилактично-възстановителния здравен туризъм изисква участие на медицински специалисти,които да консултират туристите,относно здравословния начин на живот-рационално хранене и борба с наднорменото тегло,двигателен режим за различните възрастови групи,борбата с остеопорозата,нервно-психичното напрежение ,стреса и др.За съжаление в нашата страна няма много здравно-консултативни центрове и кабинети.Така е и в Кърджалийска област,като тази дейност е   развита в Регионалната здравна инспекция,но там проблемите се разглеждат институционално.За потребностите на профилактично-възстановителния туризъм здравно-консултативните центрове и кабинети трябва да са близо до туристите-в хотелите и спа-центровете.Там туристите биха могли да получат съвети как да опазят или подобрят здравето си,да се сдобият с индивидуални хранителни менюта,двигателни режими и препоръки за борба със зависимости като тютюнопушене и прекомерна алкохолна консумация.
Профилактично-възстановителен здравен туризъм е възможен навсякъде в областта, където има масиви от иглолистни гори. Защо иглолистните гори носят здраве? Известна е мисълта “Дишайте дълбоко, когато сте сред иглолистни гори – има невероятни ползи за здравето”. Обяснението е,че въздухът на тези места се импрегнира с летливи активни вещества, които могат да разрушат болестотворни организми като например туберкулозният бактерий.В община Ардино са налице дадености като планина,гори и чист въздух,които правят възможно климатолечението.Не случайно в гр.Ардино бе създадена първата по рода си климатична гимназия за деца с дихателни здравословни проблеми.Близостта до курорта “Бели брези” е предпоставка за инвестиции в здравния туризъм,като голяма част от инфраструктурата е налична.
       Сърцевината на профилактично-възстановителните дейности е водолечението (хидротерапия) – особено търсена и предпочитана услуга от страна на туристите. Хидротерапията представлява комплекс от процедури, включващи използването на басейни, душове, парни бани и сауни, топли и студени бани, вани – билкови и аромата от терапевтични, питейно лечение.

Басейни – комбинирано действие на обикновената или минералната вода с механичния фактор (движение на тялото) – активно извършвано от самия пациент или пасивно, извършвано с помощта на подемната сила на водата.Състоянието на обществените басейни в област Кърджали за съжаление не е добро. В Кърджали функционира летен басейн, а закрития зимен басейн в момента се ремонтира. Не се ползват големите басейни във филиала на Пловдивския университет “Любен Каравелов” и в ГПЧЕ “Христо Ботев” гр.Кърджали. За подготовка на спасители се ползва басейнът в с.Кирково. В по-добро състояние са частните басейни към хотели и спа-центрове. Туристическият интерес е насочен основно към тях.

Душ терапия – класическа водолечебна процедура, при която се въздейства на тялото седнал или прав с няколко струи вода с определена температура и налягане. Използват се предимно механичните и температурни свойства на водата. Различаваме хладки душове, които са препоръчителни за сваляне на напрежението и контрастни душове с редуване на горещи и студени водни струи, които имат стимулиращ ефект върху кръвообращението и тонизират организма.
Хидромасажни вани:

Тангентор – (вана с подводно-струев масаж) – чрез водна струя с налягане. Ефектът се получава от комбинираното въздействие на механичния фактор на струята и затоплянето на водата.

Джакузи -  хидромасажна вана, в която има монтирани дюзи, свързани с циркулационна помпа, която предизвикав въртеливо движение на водата с различна интензивност и посока.

Горещи бани – сауна, парна баня, хамам, римска баня, руска баня.Използва се лечебното действие на водата под формата на пара с висока температура.
Вани с екстракти от билки и водорасли – използва се лечебното им действие

Въглекисели, кислородни и перлени вани – Чрез апаратура във водата се добавят под налягане различни газове – кислород, въглероден диоксид, озон. Въглекиселите вани ( чрез добавяне на въглероден диоксид) се използва за профилактика на сърдечно-съдови болести, кислородните вани за профилактика на белодробните заболявания и перлените вани за профилактика на неврологични състояния.

В хидромасажните вани и басейни се комбинира удоволствието от къпането с полезното действие на топлината и масажа. Струите топла вода стимулират мускулите, масажират ги дълбоко или повърхностно и релаксират тялото. Топлата вода разширява кръвоносните съдове, ускорява кръвообращението, засилва притока на кислород в тъканите. Потапянето в хидромасажни вани и басейни възстановява силите след физическо натоварване, намалява нивото на стреса, помага при травми и разтягания, премахва умората, напрежението в мускулите и артритните болки.

Мануална терапия:

Представлява здравна процедура или комплекс от процедури чрез ръчни масажи или такива, извършвани с апаратура. Понякога масажите се съчетават с различни допълнителни компоненти – морски, растителни, елементи от почвата. Прилагат се масажи с вулканични камъни, масажи с шоколад, мляко, мед, перли, екстракт от водорасли, антистрес масажи с ароматни масла, с камъни обсидиана, масажи с аромати и билки. Използваните етерични масла от маслодайна роза, лавандула, мента или диворастящи билки стимулират естествените защитни сили на организма

Фитотерапия – лечение с билки и растения. Разработени са уникални български СПА процедури на базата на мурсалския чай, екстракт от маслодайна роза и вино. За фитотерапевтични цели се използва биосауната, която има действие, аналогично с това на сауната и парната баня като същото се усилва с въздействие на билките и етеричните масла.

Аромотерапия- лечение с ароматни вани, инхалации, етерични масла и лосиони, ароматизирани свещи. Тя може да бъде съчетана с музика, подходяща за медитация, звуци на падаща вода, шум на дъжд и шумолене на листа и други.

Хромотерапия – лечение с цветове.

Изброените физиотерапевтични методи се прилагат от специализиран персонал в обособени сектори на хотели, в СПА центрове и СПА студиа.За процедурите са разработени стандарти и правила. За някои от тях е необходимо лекарско предписание. В интериора и дизайна на СПА центровете често срещана е римската стилистика, като реплика на термите. Използват се различни стилове – източен и фън шуй, ултрамодерен и минималистичен. Всичко е въпрос на индивидуален избор и концепция на дизайнерите. За българските СПА центрове би било оригинално да се използват елементи и персонажи от тракийската култура. В област Кърджали има единични и частично развити СПА центрове към хотелски бази. В това отношение съществува голям потенциал за развитие. В световната практика на профилактичното направление на здравния туризъм в последните години навлизат “уелнес-програми” (wellness – англ., състояние на физическо и психическо благополучие), предлагани в специализирани туристически обекти. Уелнес-хотелът е специализирано средство за подслон, в който се предлагат разнообразни козметични , водни, спортни и други релаксиращо-възстановяващи процедури, извършвани от осигурен квалифициран персонал в подходящо изградена специализирана материална база.
Апитерапия:

В ареала на профилактично-възстановителните дейности попада и лечението с мед и медни продукти- апитерапията.Тази терапия е известна от дълбока древност и широко прилагана в  Египет,Гърция и Китай.Още  

Хипократ припознава в отровата на пчелата лекарство за изцеление на артрит и на други заболявания ,свързани със ставите.По-късно се установява благоприятното въздействие на пчелните продукти при заболявания,свързани с циркулацията на кръвта,различни видове възпаления и като общоукрепващо имунитета на организма средство.

 Всичко,което пчелата произвежда може да бъде използвано за профилактика и лечение-мед,пчелно млечице,пчелен прашец,пчелна отрова,прополис,пчелен восък.Според вида на продукта,различните терапии са получили и различни названия.

Лечение с мед-медолечение-помага при кашлица и раздразнено гърло.Външно се използва за почистване на рани,заболявания на устната кухина,като проявява антибактериален ефект.Действа успокояващо на нервната система.

Лечение с прополис –прополисотерапия -има атнисептично и антибактериално въздействие.Използва се за почистване и заздравяване на рани.Помага при възпалени венци,възпалено гърло,акне,циреи,дерматити и др.

Лечение с пчелен прашец – поленотерапия – пчелният прашец е богат на витамини и минерали, и може да се използва като хранителна добавка.  Помага при сезонни алергии и сенна хрема.

Лечение с пчелна отрова – апитоксинотерапия – предписва се на хора,страдащи от ревматизъм,артрит и възпалени сухожилия,като действието й е по-силно от много лекарства,използвани за тази цел.

Лечение с пчелно млечице – желе-роял-терапия – действа благоприятно за цялостното здраве на човека и помага при преумора,безплодие,астма и липса на апетит.Проучванията показват,че пчелното млечице помага в борбата с лошия холестерол.Прилага се често в козметиката в продуктите против стареенето на кожата.

       В основата на развитието на пчеларството стоят семейството и предаването на занаята между поколенията във фамилията.В Кърджали е   създадено пчеларско дружество,обединяващо пчеларите в региона,което се занимава с проучване на научните  и практически постижения в областта на пчеларството,осигуряване на пчеларски инвентар на приемливи цени и  създаване на контакти с пчелари от други региони и от чужбина.

      Семейната пчеларска ферма”Родопски мед” е носител на национални отличия в производството на мед и медни продукти – пчелари №1 на България за 2013г. Отглеждат над 210 пчелни семейства, разположени в 4 пчелина. Отглеждането на пчелните семейства отговаря на изискванията за биологично пчеларство, поради профилактичното третиране на пчелните семейства с безвредни препарати и разположението на пчелините в екологично чист район. През 2013г. фермата преминава на по-високо ниво и открива специализиран магазин в Кърджали, в който излага всички добивани пчелни продукти.

 Условия за лечебно-възстановителен здравен туризъм в област Кърджали

  Лечебно-възстановителния здравен туризъм,известен още като медицински туризъм ,е планирано пътуване в страната или в чужбина с цел получаване на определена медицинска услуга-най-често хирургия по избор,козметична хирургия и инвазивни козметични манипулации,стоматологични услуги.Важно изискване на клиента е доброто качество на услугата и конкурентната цена.

У нас достъпът до лекар- специалист е лесен,но за съжаление няма реална подкрепа от страна на държавата за развитие на медицинския туризъм.В момента този вид туризъм е едно самотно занимание,защото на практика  се осъществява като лечение на отделни граждани в конкретни болници у нас,единствено по тяхна инициатива,но без нужната организация и координация.Всяка една болница,всяка клиника и всеки лекар организира това лечение по собствен начин със собствена реклама,със собствена активност и за това резултатите са малки.Най-голяма полза от медицинския туризъм в момента имат частните лечебни заведения,които са организирали пакетни услуги за потенциалните си пациенти,включващи всичко-пътуване,настаняване,лечение,рехабилитация и туристически елемент.В национален и регионален план важна роля за развитието на този тип здравен туризъм биха изиграли клъстерите с техните възможности за изграждане на логистика и на координацията между лекари,стоматолози,  СПА-центрове,туроператори и хотелска база.

    В област Кърджали развитието на медицински туризъм има добри потенциални възможности.Откриването на ГПП „Маказа” отвори границата не само за българите към Бяло море,но и на гърците от Източна Тракия и Егейска Македония към нашата страна.Потокът на граждани в двете посоки е огромен.Почти през цялата година и по различни поводи  областта се посещава от много наши изселници в Република Турция.Какво кара турските и гръцки граждани да търсят медицински и стоматологични услуги при нас? Преди всичко високата професионална квалификация на лекари и стоматолози,лесният и бърз достъп до услугата и определено по-ниската цена.Хирургия по избор  могат да предложат високо-специализираните хирургични екипи на хирургичните отделения на МБАЛ”Д-р Ат.Дафовски” и МБАЛ „Кърджали”.Козметични хирургични манипулации и инвазивни козметични манипулации,лазерна епилация и ралични видове пилинги могат да предложат дерматолозите от Център по естетична медицина„Лотос”към  МБАЛ „Д-р Ат.Дафовски”   и по-големи частни козметични студиа.Денталните услуги в Кърджали се предлагат в широк диапазон -  от профилактични прегледи,почистване на зъбен камък,избелване на зъби,естетична стоматология,корекции,ортодонтия и пародонтия,лечение на кариеси и друга дентална патология,екстракции , поставяне на импланти,зъбопротезиране. Денталните услуги в Кърджали се отличават  с високо качество,лесен достъп и конкурентни цени.  

  Потребителите на медицинските услуги трябва внимателно да преценят какъв вид процедура или лечение ще изберат,ще се справят ли сами далеч от семейството или ще им трябва придружител.Добре би било да се позаинтересуват малко повече за естеството на процедурата-естетична,хирургична или стоматологична,да получат информация за прилаганите техники,материали,препоръки на доставчици и крайните цени на услугите.Полезно е ползвателите на услуги да проучат рейтинга на болницата и квалификацията на специалистите,да проучат мнението за тях от други клиенти.Задължително е при среща със специалиста да се получи информация относно метода на лечение,възстановителния период,възможните рискове и усложнения.          

 Медицинският туризъм изисква максимална координация на туроператорски фирми с изпълнителите на медицинските дейности-лекари на индивидуални практики,лечебни заведения за доболнична и болнична  помощ и това е основна гаранция за доброто му развитие и перспектива.

Проблеми и възможности за устойчивото развитие на здравния туризъм в Кърджалийска област

        Стратегическата цел на развитието на здравния туризъм в областта би трябвало да бъде както оползотворяването на наличния потенциал,така и в създаването в перспектива на запазени местни марки на здравен туризъм.

За развитието на здравния туризъм в областта и общината е направено не малко ,но трябва с ръка на сърце да признаем,че сме все още далеч от развитите европейски практики и възприети стандарти.Ето някои от проблемите,без чието разрешаване не бихме могли да претендираме за  

добра туристическа дестинация:

1.Проблеми на градската среда и инфраструктурата

-липса на по-големи паркинги и силно ограничени места за паркиране в централната градска част,стеснени пешеходни зони,поради паркиране на  МПС по тротоарите

-липса на обществени тоалетни

-липса на градски чешми за питейна вода с икономичен режим на работа

-наличие на много безстопанствени кучета

-красиви стари и нови градски паркове,но със занемарено поддържане

-липса на достатъчно заведения за бързо хранене ,тип  Тропс  -къща

-спортни съоръжения и обществени басейни,нуждаещи се от реновиране

и целогодишен режим на работа

-налично водно огледало без  възможност за туристическо ползване-липса на подстъпи,лодки за разходка или развитие на гребни спортове

-при наличие в миналото на четири киносалона и две летни кина,днес областният център е без нито една кинозала

-ненапълно използвани възможности за архитектурно синхронизиране на сградите в централната градска част и естетизация на градската среда

2.Проблеми на информационното туристическо обслужване

-липсва туристически информационен център с обслужване на различни езици и с удължено работно време.Предвиждаше се такъв в пристройката към стадион „Дружба”,но всичко остана в идеен план.

-липсват достатъчно указателни табели за туристи

-липсват индивидуални карти за туристи на обектите и забележителностите,които могат да бъдат посетени

-недостатъчно медийно популяризиране на природния,еко- ,селски и здравен туризъм

3.Проблеми в социалното обслужване

-слабо владеене на чужди езици в обслужващата сфера

-беден речников запас на български език,все по-често срещано сред работещи в обслужващия сектор

-наемане на персонал без необходимата професионална подготовка,особено като сервитьори,готвачи,помощен персонал и др.

Устойчивото развитие на здравния туризъм като важен и нов икономически и стопански сектор изисква изграждането на областна стратегия,в която да е разписана нормативната база,наличните ресурси и дадености,вида и качеството на предлаганите самостоятелни или пакетни туристически услуги,маркетинга,финансирането и човешкия капитал.

Ефективното управление на здравния туризъм изисква добро взаимодействие и активно сътрудничество на структурите на институционалното и стопанско регионално ниво,частния бизнес и неправителствения сектор по отношение на:

-поддържането и обновяването на материалната база-по принципа за споделената отговорност

-провеждането на маркетингова,промоционална и рекламна политика

-разработването на интегриран здравен туристически продукт,който да се сертифицира по европейските стандарти за качество

-създаване на подходящ инвестиционен климат за развитие на здравен туризъм

-развитие на човешкия капитал в сферата на здравния туризъм-система за обучение и квалификация,за оценка на труда и стимулиране,за кариерно развитие

-обмен на иформация и практически опит с побратимени общини и региони ,регионално сътрудничество в областта на здравния туризъм

В заключение на казаното дотук може да се направи изводът ,че условия за развитие на здравен туризъм в област Кърджали има,но от институциите,бизнеса ,специалистите в бранша и гражданите се изисква последователно преследване на целите,упорита и сериозна работа,лична и обществена ангажираност за превръщане на Кърджали и региона в желана туристическа дестинация, не на думи,а в действителност.

 

 

 

 

 

Коментари