Публикация

Нелекуваните камъни в бъбреците са риск за инвалидизация

Консервативното лечение е базирано на вече добре установените механизми за образуване на камъните – един от тях е повишената концентрация на литогенни субстанции в урината


Проф. Иван ДЕЧЕВ, началник на Клиниката по урология в УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив. 

 

Процесът на образуване на камъни в бъбреците и цялата пикочоотделителна система (уролитиаза), е едно от най-разпространените заболявания. Според статистиката от него са засегнати около 15% от мъжете и 10% от жените.

Ненавременното лечение на уролитиазата може да доведе до инвалидизация и дори до животозастрашаваща бъбречна недостатъчност. 

 

През последните години има много бързо развитие както в диагностиката, така и в оперативното и консервативното лечение на бъбречнокаменната болест. В урологичната практика масово навлязоха минимално инвазивните методи, интракорпоралните и екстракорпоралните техники, като лазерите намират най-широко приложение при отстраняване на камъните в пикочоотделителната система.

 

По отношение на консервативното лечение на бъбречнокаменната болест разполагаме също и с много препарати, които са показали клинична ефективност чрез редица клинични проучвания. В днешно време все повече се говори за оперативното лечение на камъните в бъбреците и в уретера, особено за минимално инвазивните методи и по-малко значение се отдава на консервативното лечение на бъбречнокаменната болест.

 

Но в действителност то е важен компонент от терапията на това сериозно заболяване, което е свързано и с развиването на рецидиви при образуване на конкременти, с влошаване на състоянието, дори до загуба на трудоспособност и инвалидизиране, особено при пациентите, които са с камъни в единствен бъбрек или пък с двустранна бъбречна литиаза.

 

Консервативното лечение е базирано на вече добре установените механизми за образуване на камъните – един от тях е повишената концентрация на литогенни субстанции в урината. И препаратите за лечение на бъбречнокаменната болест повлияват утаяването на тези литогенни субстанции в урината, тоест - процеса на кристализация и образуване на конкрементите.

 

Един такъв удобен за клиничната практика с доказана клинична ефективност препарат е „Реналит“, който представлява естерифицирани ненаситени мастни киселини и сорбитол. Препаратът пречи на кристализацията на кристалите на чистата пикочна киселина и нейните соли чрез образуване на комплексни съединения, които са разтворими. С други думи - поддържани в разтворимо състояние, кристалите на пикочната киселина и на нейните соли не могат да кристализират и да се образуват конкременти в пикочните пътища.

Така че „Реналит“ е подходящ за лечение на уратна литиаза. Другото му ценно качество е, че той не променя pH на урината. А е добре известно, че промяна в реакцията на урината е също фактор за образуване на камъни в пикочните пътища. Защото най-често промяната на реакцията на урината към алкална води до инфекции на уринарния тракт. Такива инфекции се отразяват неблагоприятно - както заради образуване на конкременти, така и за нарастването на вече наличните. По такъв начин, не променяйки реакцията на урината, препаратът също възпрепятства процесите на образуване на камъни.

 

Освен това този препарат може да се прилага и в комплекс от медикаменти за лечение на неусложнена бъбречна колика, тоест колика, която не изисква хирургично лечение. „Реналит“ е приложим и като профилактика на рецидивите при образуване на конкременти.

 

Коментари