Публикация

РЗОК във Варна установи нарушения при стоматологични услуги


Варненски стоматолози са подали  от началото на годината до регионалната здравна каса седем жалби срещу свои колеги.

При направените от администрацията проверки се оказва, че зъболекари не са вписали правилно в документацията извършените услуги на конкретни пациенти.

Когато те отново търсят зъболечение се установява, че за проблема вече е платено, независимо, че лечебни процедури  не са били извършени. В случая става дума, от една страна, за непопълване на здравната книжка на пациента, грешно написани формуляри или източване на средства.

РЗОК- Варна, ще удържи неправомерно получените суми от лекарите, нарушили правилата за водене на медицинска документация и е възстанови сумите на ощетените стоматолози, информират от администрацията.

Освен по жалби здравните инспектори са направили и 103 проверки на стоматолози, които са надвишили броя на дейностите, полагащи се на пациентите.

Според изискванията на касата всеки зъболекар е длъжен да гарантира качеството на поставените пломби за срок от 12 месеца. В случай, че условието не е изпълнено, повторното поставяне става за сметка на лекаря, а не на касата или пациента.

Всички стоматолози, които са надвзели средства, ще трябва да възстановят сумите заедно с лихвите. Изключение от правилото са случаите на пулпит или периодонтит.

Коментари