Публикация

GREAT ORMOND STREET HOSPITAL FOR CHILDREN LONDON – ЕДНА ВЪЛШЕБНА ИСТОРИЯ

На 9 и 10.02.2017 г. в Great Ormond Street Hospital for Children Лондон се проведе курс по Детска дерматология. Участник в курса бе и д-р Ивелина Йорданова от Клиниката по кожни и венерически заболявания, УМБАЛ "Д-р Г. Странски" Плевен. Статията разказва историята на уникалната детска болница.


 

Great Ormond Street Hospital for Children /GOSH/ е първата детска болница във Великобритания. Понастоящем тя е най-известната първокласна детска болница в света, по чийто пример и с чиято помощ са създадени здравни заведения с подобен характер и в други страни.

Болницата е открита на 14 февруари 1852 год. в Лондон,  в отговор на липсващи до този момент специализирани медицински грижи за деца и високото ниво на детска смъртност по това време в Англия. Десет години преди откриването на болницата, статистиката показва че децата съставляват 6 % от всички болни в Лондонските болници, а половината от смъртните случаи са на деца.  Това е време в което лошото хранене, туберкулозата и рахита вземат много жертви и едва половината от новородените в Англия доживяват до възрастни. Видна е крещящата нужда от спешно подобряване на детското здраве чрез създаване на специализирана детска болница.

Great Ormond street Hospital for Children е създадена от Dr. Charls West и започва своето функциониране само с 10 легла. От това скромно начало болницата бързо израства до висококвалифицирано здравно заведение, което предлага широк спектър от педиатрични здравни услуги под един покрив за цяла Британия. В ранните години на нейното развитие има периоди през които съществуването й е несигурно поради липсата на средства. Първият поддръжник на GOSH е кралица Виктория.  След нея Чарлз Дикенс значително повишава репутацията на болницата и благодарение на неговата широка пропагандаторска дейност се увеличават многократно даренията за нея. Най-ранните опити за събиране на финансови средства са чрез организиране на благотворителни вечери. На една такава вечеря в 1858 г. Чарлс Дикенс събира над 3000 лири, сума достатъчна за да се закупи съседната сграда и легловият фонд на болницата да се разшири двойно. И до днес едно от отделенията в GOSH носи неговото име “Dickens Ward”.

Първото разширение на болницата става чрез закупуване на съседната до нея сграда, а след това чрез построяването на нови помещения в 1875 г., което осигурява възможност за откриване на над 100 детски болнични легла. През Втората световна война болницата е бомбандирана и почти напълно разрушена. Средства за възстановяването й се събират посредством продажба на кибритени кутийки, пълни с каменни отломъци от нейните останки. В 1987 г. благодарение на призив към обществеността на Лондон и цяла Великобритания са събрани средства за построяване на кардиологично отделение  към болницата и хотел за родителите на децата. Чрез мотото „Wishing Well Appeal” като с червена нишка се свързват хора от цялата страна, които щедро даряват средства за благородната кауза. Принцът и принцесата на Уелс стават патрони на тази инициатива, което е една много печаливша стъпка довела до събирането на 54 млн. лири за 2 години. В 1994 г. тези пари са използвани за построяването на най-новата част на сградата на GOSH, крилото “Variety Club Bilding”,  в което днес се осигурява педиатрична помощ на най-високо  ниво в  цяла Европа. Това е и най-атрактивното крило на болницата, всеки етаж от което има свое име и отделна тема. Например на последния му етаж всичко е в стила на царството на сафари, където от пердета ви гледат лъвове и тигри, стените са подвижни и завивките на леглата са декорирани в животински мотиви. Надписът „Wishing Well Appeal“ по-късно е изписан със златни букви до фонтана  който се издига в градината на болницата и в който децата хвърлят монети с пожелания за здраве.  

С повече от 300 легла днес GOSH е една от водещите детски болници. В нея идват деца от цяла Великобритания и от цял свят за да се ползват от съврементите постижения на медицината в нейните 32 различни клинични и хирургични специалности.  В GOSH са обособени 25 отделения, сред които най-голямото във Великобритания Отделение за интензивни грижи за деца, Отделение за борба с болката в детската възраст,  Инфекциозно отделение, Имунологично отделение, Отделение по Пластична хирургия,  Отделение по Сърдечни заболявания, Отделение по Органна трансплантация, Отделение за проблемно-хранени деца и др. В GOSH стартира най-широката неонатална хирургична програма. Тук има 6 операционни зали, свързани чрез телевизионни монитори със залите за семинари, зали за възстановяване. Амбулаториите са разположени на два просторни етажа.  В болницата работят мултидискциплинарни екипи от медицински специалисти профилирани в областта на педиатрията, включително дерматолози, хирурзи, ортопеди, пластични хирурзи, клинични генетици, кардиолози, лицево-челюстни хирурзи, оториноларинголози, хематолози,  физиотерапевти.  Децата в GOSH са обгрижвани не само от лекари, но също и от висококвалифицирани диетолози, фармацевти, логопеди и много други мед. експерти.

 Ежегодно болницата се посещава от над 18 000 деца като лежащо болни и приблизително 4 пъти повече амбулаторно болни деца. Децата приемани тук имат най-често нужда от  лечение на по-рядко срещани и комплицирани животозастрашаващи заболявания. Тук се лекуват редки вродени обменни заболявания, тежки имунодефицитни състояния, кистична фиброза, редица вродени кожни заболявания, хемофилия,  СПИН и др. Извършват се кардио-торакални, ренални и костномозъчни трансплантации, спинална, максило-фациална и дентална хирургия, вестибуларна рехабилитация и кохлеарна имплатантация. Някои от децата биват преглеждани от повече от 12 различни екипа специалисти и остават в болницата повече от 1-2 години. Много от тях се завръщат тук много пъти през своето детство и даже когато са вече възрастни.

Медицинските сестри съставляват около 1000 души от персонала на GOSH. Те са с различна квалификация и на различна възраст, когато постъпват тук на работа. Някои идват направо от училище на 18 год. възрат и тук придобиват 3 годишна диплома за детски медицински сестри. Други идват след завършване на общи профил, трети са специализирани в областта на офталмологията, хирургията и т.н. Независимо от тяхната квалификация обаче основния акцент върху работата им тук се поставя върху работата с децата. През последните години във Великобритания са настъпили радикални промени в образованието на медицинските сестри, което включва преди всичко активна комуникация между учебните институти и болниците, където сестрите прекарват по-голяма част от времето си. В последните години в обучението на мед. сестри във Великобритания се акцентуира и върху обучението им и включването им в лекарски екипи за научно-изследователска работа.      

В GOSH витае чувството на иновации и откривателство,  което се усеща у всеки който работи в тази болница. Рамо до рамо с клиницистите работят над 200 научни изследователи от Института за Детско здраве (Institute of Child Health), който е свързан с Болницата.  Този институт е част от Университета в Лондон.  Открит е официално през 1945 г., като първоначално се помещава в 4 стаи от GOSH.  Днес той е най-големият педиатричен научно-изследователски център във Великобритания с годишен бюджет от над 15 млн. лири. Неговата дейност е оценена с най-високата оценка за научно-изследователска дейност от Висшият Научен Съвет на Великобритания,  което означава че болшинството от научните разработки в него са с интернационална значимост.  Тук работят повече от 400 души, сред които 21 професора и 130 студента. Няколко са основните направления на научно-изследователската работа в института: биохимични науки и хранене, рак, кардио-респираторни заболявания, генетични заболявания и генна терапия, инфекции и имунитет, невронауки и умствено здраве. Целта на неговата дейност е определяне на научната, епидемиологичната и клинична основа на детските болести и промоция на детското здраве в национален и международен мащаб.  И въпреки че работата му изглежда концентрирана предимно върху научни разработки, той е наразривно свързан с болницата. Много от лекарите, които активно лекуват пациентите в GOSH, са включени в научно-изследователските екипи в Института за детско здраве.   

Децата обичат да играят, затова и игрите представляват важна част от живота в GOSH. В болницата има обособени широки игрални площи не само за пациентите, но и за техните братя и сестри, които ги придружават. Във всяко отделение на болницата, болничното училище и в дневните стаи за семействата работят т.нар. “play” специалисти, чиято задача е не само да забявляват болните деца, но чрез различни игри с кукли и животни, да им разказват какво ще се случи и се случва с тях, на какви процедури ще бъдат подложени.

В GOSH семейството на болното дете се възприема като изключително важна единица в лечението на малките пациенти. Тъй като родителите се насърчават да участват в грижите за своите деца, за тях тук също се предлагат широк кръг от услуги, включително емоционална, психологическа и социална подкрепа. В GOSH работи широка мрежа от социални работници и психолози, които оказват практическа и психологична помощ на семействата на болните с редки заболявания деца, като им предлагат съвети за работа, възпитание на децата, начин на живот и др. Съществува възможност за хотелско настаняване на родителите за по-кратък или по-дълъг период от време до техните деца в GOSH.  Когато болницата е запълнила всички свои места за родители, тя осигурява хотел за семействата в близост до болницата, най-често в хотел Gilford, където престоят им се заплаща от държавата.

От 1994 год. Болницата се финансира и от държавни фондове, така че сега тя осигурява здравни услуги и за здравно-осигурени деца. Освен от тези фондове, болницата се подпомага с над 10 млн. лири годишно, набирани чрез традиционните фондове на GOSH. Чрез тях се закупуват ново оборудване, заплаща се за престоя на семействата на болните деца, финансират се все повече и повече научни изследвания. Независимо от факта, че тук работят повече от 2000 души, GOSH изглежда учудващо малка и уютна.

Параклисът „St. Christopher“в GOSH Прекрасният малък параклис „St. Christopher“ построен във викториански готически стил от 19 век, е проектиран от Edward Barry - третият син на архитекта на сградата на парламента в Лондон (сър Charles Barry). Параклисът е завършен в 1875 г. при първото разширение на болницата, в памет на Caroline, жената на най-малкият син на сър Charles Barry,  който дарява 40 хил лири за построяването й и осигурява стипендия за свещеника. За „St. Christopher“  Оскар Уайлд казва, че е най-възхитителната малка частна църква в Лондон. Стените и са покрити с 2 големи картини от ляво и дясно на входната врата, в центъра на които са фигурите на Свети Петър и Свети Павел. В картините има много деца, които сякаш са от различни векове. Едно малко момиченце прилича твърде много на Алиса в страната на чудесата (илюстрациите от едноименната книга са направени в 1865 г. само няколко години преди тези стени да бъдат рисувани).  Стъклописите отразяват детството на Исус Христос и библейски сцени, свързани с деца и серия от ангели, държащи надписи изпълнени в Християнско писмо. Терасовидния етаж на църквата е моделиран и  украсен от италианският мозаицист Антонио Салвиати с мозайка от църквата “Св. Марко” във Венеция. Параклиса „St. Christopher“ представлява неразривна част от най-старото южно крило на болницата - Southwood bilding.

 

Историята на Питър Пан. От неговото първо представяне в Театъра на Duke of York’s на 27.12.1904 г. Историята за Питър Пан и Neverland става любима приказка на всяко дете и на много възрастни.  Авторът й, шотландският писател и драматург James Matthew Barrie /1860 – 1937/ дарява всички права върху Историята за Питър Пан,  на Great Ormond Street Hospital for Children в 1929 г. Оттогава болницата получава хонорар, всеки път когато пиесата се играе на сцена, както и приходите от продажбите на всеки екземпляр от книгата за Питър Пан. Сър Barrie моли сумата получена от тези продажби никога да не бъде обявявана публично и GOSH спазва това негово желаниe. Въпреки че той и неговата съпруга нямат собствени деца, Barrie обича децата и е водещ поддържник на болницата в продължение на много години.  Така започва трайната връзка между автора на историята за Питър Пан и децата в GOSH.  На 14 декември 1929 г.  в GOSH  се изиграва първата Лондонската продукция на известната детска пиеса Питър Пан,  която поставя началото на една дълга традиция.  Оттогава Питър Пан може да бъде открит навсякъде в болницата – съществува отделение носещо неговото име и отделение с името на сър Barrie. Пред входа на болницата има бронзова статуя на Питър Пан, а в Параклиса на болницата - гравирана табела в памет на сър Barrie. В архива на Болницата се пазят екземпляри от най-известните издания на книгата от цял свят, преведени на много различни езици, включително първото издание “Питър Пан и Уенди” от 1911 г. В продължение на 50 год. след смъртта на Сър James Matthew Barrie, правата върху историята за Питър Пан принадлежат на британското правителство. След изтичането им през 1987 г., прайм министърът по това време, Лорд Галахан, със съдебен акт прехвърля завинаги уникалното право върху известната пиеса, на болницата GOSH.

 

Питър Пан – момчето, което така и не пораства, но което помага на другите деца да порастнат… Благодарение на щедростта и благородната постъпка на автора на Питър Пан, тази вълшебна история донася щастлив край на страданието на много болни деца, лекувани в GOSH. Колко точно пари успява да събере Питър Пан за GOSH през годините остава добре пазена тайна по желание на нейният автор. Но благодарение на все по-голямата популярност на Питър, Уенди, Тинкел Бел, Капитан Хук и крокодила, болницата в продължение на много години се радва на благотворителни инициативи и публична подкрепа. Много известни личности - политици, кинозвезди, спортисти и др. правят дарения на болницата. Сред тях са покойната принцеса на Уелс Даяна, която приживе е президент на Болницата и ежегодно до смъртта си прави големи дарения. Други дарители на GOSH са Арнолд Шварценегер, Дани де Вито, Ема Томпсон, Джулия Робъртс и др. 

В 2017 г. Питър Пан навършва 114 години.

Great Ormond street Hospital for Children е място на надежда за болните деца и техните родители. Тя предлага помощ на страдащи болни деца с редки заболявания от цяла Великобритания и от целия свят, независимо от тяхната класа и религия. Болницата позволява подобряване на тяхното състояние и им позволява да имат едно по-нормално детство и да гледат с оптимизъм в бъдещето. Но историята не свършва до тук. Има още широко поле за изнурителна работа която трябва да доведе до подобряване на здравето на нашите деца, децата на нашите деца и поколенията след тях. Връзката между науката и клиничната практика тук никога не е прекъсвала -  лабораторните проучвания от вчера, днес са рутинна клинична работа. Мотото на болницата е „The child first and always“ .

Автор: доц. д-р Ивелина Йорданова, д.м.

 

 

Коментари