Публикация

МЗ: Здравната каса да плаща зъбните протези на възрастните от 1 юли

МЗ: Здравната каса да плаща зъбните протези на възрастните от 1 юли

Предложението е публикувано за обществено обсъждане


Зъбните протези за хората над 75-годишна възраст да се поемат от здравната каса от 1 юли тази година – това предвиждат промени в Наредба № 2 на здравното министерство за определяне на основния пакет от дейности, покривани от публичния фонд.

Нормативният акт, публикуван за обществено обсъждане, предлага от януари догодина НЗОК да започне да заплаща същата дентална дейност при хората между 70 до 74 години, а от 1 юни 2018 г. - и при тези на възраст от 65 до 69 години.

Сред видовете медицинска помощ, за които здравната каса заплаща, въведени със Закона за здравното осигуряване през 1998 г., освен стоматологичната помощ е фигурирала и зъботехническата помощ. Считано от началото на 2011 г. зъботехническата помощ е изключена от гарантираните със средства на НЗОК медицински дейности за задължително здравноосигурените пациенти. Понастоящем със средства на обществения фонд се заплаща единствено денталната помощ, се посочва в мотивите за промяната.

Там се изтъква, че обемът на предоставяната на здравноосигурените лица дентална помощ е ограничен значително. Така например, вероятно и поради законовото решение за изключване на зъботехническата помощ, осигуряваната за сметка на бюджета на НЗОК дентална помощ не включва медицински дейности, свързани с възстановяване на дъвкателния апарат. 

Това на практика е поставило в последните години голям кръг здравноосигурени лица извън системата на задължителното здравно осигуряване по отношение на потребността им от дентална помощ с цел възстановяване на дъвкателния апарат. Най- тежко засегнати са пациентите на пенсионна възраст - над 65 години, при които поради възрастови или други промени е налице частично или цялостно обеззъбяване. Голяма част от тях са социално уязвими лица, които не разполагат с ресурс за преодоляване на обеззъбяването си, а това е пречка за поддържане на добро здраве във всички негови аспекти”, коментират от министерството.

По официални данни на Националния статистически институт към края на 2015 г. около 615 000 души у нас са на възраст над 75 години, около 361 000 души са между 70 и 74 години включително, а около 493 000 души - от 65 до 69 години включително. 

По информация на Българския зъболекарски съюз (БЗС) средно годишно около 20–25% от тези хора се обръщат към дентален лекар за поставяне на протеза. Около 20% от възрастните над 65 години са с изцяло обеззъбена горна челюст, около 17% - с изцяло обеззъбена долна челюст, и около 13% - с обеззъбена горна и долна челюст. Според БЗС средният годишен разход на системата на дентална помощ за обслужването на един пациент от посочените категории е 200 лв. 

В случай, че до края на 2017 г. към системата за съответните дентални дейности се обърне 20% от възрастното население над 75 години, т.е. около 123 000 души, това ще означава разход за касата в размер около 20 млн. лв. Средствата са осигурени в рамките на разходната част на бюджета на обществения фонд, твърдят от МЗ.

За останалите групи пациенти – на възраст от 70 до 74 години и от 65 до 69 години, необходимият финансов ресурс възлиза общо на около 33 млн. лв. средно за година, изчисляват от ведомството.

Повече за предлаганите промени в наредбата вижте в прикачения файл.

Прикачени файлове

motivi.pdf

Коментари