Публикация

Варненските болници с орязан бюджет

Варненските болници с орязан бюджет

Намалението с близо 10% на предвидените средства за тримесечието ще влоши качеството на обслужването, смятат от РЛК-Варна


С близо 10% се предвижда да бъде намален бюджетът на Районната здравноосигурителна каса във Варна за болнична помощ спрямо предвидения за тримесечието. 

За това алармира Регионалната лекарска колегия във Варна, като уточнява, че не са посочени аргументи и обосновани причини за тази рестрикция.

На открито заседание на управителния съвет на колегията с участието на 16-те директори на болнични заведения в областта са били обсъдени опасностите, които крие едностранният административен акт за здравеопазването и болничната помощ в региона, и е приета декларация, която е изпратена до управителя на НЗОК д-р Глинка Комитов, информира Дарик радио.

В нея се отбелязва, че намалението на предвидения бюджет за следващото тримесечие ще доведе до драстично ограничаване на достъпа до болнична помощ на голяма част от населението на Варненска област чрез ненужно увеличаване на листата на чакащите за лечение.

Лекарите предупреждават, че може да се понижи качеството на медицинско обслужване в областта, както и да се ограничи консултативната и болничната помощ на пациенти от други региони в Източна България във високо технологични и специализирани лечебни заведения във Варна.

Намаленият бюджет на здравната каса ще доведе до невъзможност на болниците да планират и управляват своята дейност за неопределен период от време. Всичко това ще принуди ръководствата на болничните заведения в областта да преосмислят необходимостта и целесъобразността от сключване на договори с Районната здравна каса за оказване на болнична помощ, изтъкват от РЛК-Варна.

Апелираме и настояваме в името на запазване на доброто и качествено здравеопазване на населението на региона ръководството на НЗОК трезво да преосмисли и коригира предвижданите финансови рестрикции в частта „Болнично здравеопазване”, както и да бъде променена методиката за разпределение на бюджетите на районните здравни каси”, се посочва още в писмото на варненските лекари.

Коментари