Публикация

Безплатни консултации за говорни проблеми


Безплатни консултации с невролог, логопед, психолог и социален работник за хора с говорно-езикови нарушения и техните близки се провеждат до 9 април във Варна.

Специалистите ще приемат в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с говорно-езикови нарушения при мозъчна увреда, който се помещава в двора на ДКЦ „Чайка”. 

Центърът отвори врати през ноември 2008 г., като дейността му беше финансирана от бюджета на община Варна. За изминалия период над 70 души с комуникативни нарушения са получили помощ и подкрепа. 

Инициатива цели да даде възможност за по-добра социална адаптация и интеграция на хората с говорни проблеми.

" }-->

Коментари