Публикация

Болница Доверие вече извършва безплатни здравни услуги на лица, осигуряващи се във Великобритания

Болница Доверие вече извършва безплатни здравни услуги на лица, осигуряващи се във Великобритания

МБАЛ Доверие вече предлага безплатни здравни услуги и лечение за живеещите и работещите във Великобритания, които се осигуряват от работодател или са самоосигуряващи се и имат здравни осигуровки в Националната здравна служба на Великобритания /NHS/


При нужда от операция или друга здравна услуга, осигуряващите се във Великобритания пациенти ще бъдат под грижите на висококвалифицираните специалисти в болница Доверие. Болницата работи с най-съвременна и високотехнологична апаратура, а пациентите от Великобритания ще получават безплатно необходимите грижи, без да попадат в  листа на чакащите.

Единствено условие е здравните процедури  да бъдат  предварително одобрени от Националната здравна служба на Великобритания.  Максималният срок, който може да отнеме процедурата по одобрение е 4 седмици, като при спешни случаи тя може да бъде ускорена до няколко дни.

Повече информация може да получите на следните телефони: 07747235767 и 07771118939.

" }-->

Коментари