Публикация

МБАЛ „Каспела” с „отличен” за качество на лечението


Многопрофилната болница за активно лечение „Каспела” работи по договор със здравната каса по 107 клинични пътеки, като включените в тях здравни услуги не се заплащат от пациентите. Болницата е акредитирана от  Министерството на здравеопазването с отлична оценка за качеството на лечебната и диагностичната дейност за всички нейни структури.

Съвременната материално-техническа база е създадена специално за целите на модерното и висококачествено лечение.
Всички отделения разполагат с болнични стаи с две легла със самостоятелен санитарен възел и баня, обзаведени са с телевизор и централна климатизация. Операционният блок се състои от девет операционни зали, оборудвани с нова и модерна анестезиологична апаратура, както и с мониториращи системи.
Всички отделения и структури се ръководят от ерудирани лекари с  продължителен стаж, висококвалифицирани по профила на отделението, доказали своя професионализъм.


В отделението по хирургия
се извършват пълен обем високоспециализирани интервенции от областта на коремната хирургия – операции на стомах, тънки и дебели черва,  безкръвни жлъчно-чернодробни операции, хернии, хемороиди и др.  Екипът работи и в сферата на ендокринната хирургия - щитовидна жлеза и паращитовидни жлези.

Отделението по пластична и възстановителна хирургия със сектор „Изгаряния”
извършва широк спектър от естетични корекции в съответствие с националните и международните медицински стандарти за качество на оперативната дейност. Лечението на изгаряния от всички степени се извършва по утвърдени и актуални методи. То е безплатно за здравноосигурени пациенти, които постъпват в болницата по клинични пътеки.

В отделението по ушно-носни и гърлени болести
специализацията на персонала е в областта на хирургията на  мезофаринкса, на носа и на параназалните синуси, както и в областта на микроларингохирургията. Отделението разполага с модерна апаратура за микрориноскопия и микросинусоскопия и хирургия, за микроларингохирургия и микроотохирургия.
От 2007 г. екипът работи със съвременен ултразвуков скалпел за безкръвни операции на сливици и нос.
Извършва се освидетелстване на глухота и отопротезиране.

В отделението по урология
пациентите получават онкоурологична, конвенционална, ендоскопска, реконструктивна помощ.
Специално внимание се отделя на детските урологични проблеми.
Извършват се диагностика и лечение на мъжки стерилитет и еректилни смущения.
В отделението по ортопедия и травматология
се извършват диагностика и лечение на всички болести на опорно-двигателния апарат: първично ендопротезиране и реендопротезиране на големите стави, реконструктивна хирургия на долните крайници при вродени и придобити, включително посттравматични заболявания, както и костни тумори. Отделението работи с последно поколение импланти (изкуствени стави).

Отделението по гастроентерология
разполага с последно поколение специализирана апаратура за лечение и диагностика на стомашно-чревни заболявания. Извършва се доплерова ехография на хепатобилиарната система, панкреаса, слезката и перитонеума. Широко се прилагат горна и долна ендоскопия, ендоскопска хемостаза, лечение на хемороиди,  отстраняване на чужди тела, ендоскопски биопсии, премахване на полипи, абдоминална ехография, сляпа и целенасочена биопсия под ехографски и/или компютърен  томографски контрол. При липса на противопоказания посочените процедури се правят под анестезия.

В отделението по ендокринология и болести на обмяната
се извършват лечение и проследяване на пациенти със захарен диабет,  болести на щитовидната жлеза, затлъстяване, метаболитен синдром, заболявания на надбъбреците, хипофизата и половите жлези.

Отделението по нефрология
предлага диагностика и лечение на всички видове бъбречни заболявания, отговарящи на най-високите медицински стандарти. Лекуват се бъбречни увреждания при захарен диабет и артериална хипертония;  гломерулонефрити и бъбречни увреждания при системни болести на съединителната тъкан и васкулити; бъбречнокаменна болест и инфекции на горните и долните пикочни пътища.

В отделението по ревматология 
се извършват диагностика и лечение на всички заболявания на опорно-двигателния апарат: възпалителни ставни заболявания, дегенеративни и обменни заболявания на костно-мускулната система, системни  заболявания на съединителната тъкан, болести на сухожилия, връзки и фасции. Медицинските дейности включват също диагностика и лечение на ревматоиден артрит, реактивен артрит, псориатичен артрит, болест на Бехтерев, подагра, остеоартроза, остеопороза, колагенози, тендинити и тендовагинити, мекотъканен ревматизъм.

В отделението по неврологични заболявания 
могат да получат квалифицирана помощ пациенти с едни от най-често срещаните болести  в  неврологията. Лекуват се всички перифернонервни увреждания, предизвикани от дегенеративна патология на гръбначния стълб или други причини.
Болните с диабетна полиневропатия (усложнение при почти всички диабетици) получават насочено лечение с подходящите за тях медикаменти. Отделението разполага с последно поколение електромиограф (ЕМГ), електроенцефалограф (ЕЕГ) и доплер-сонографски апарат. На  разположение е модерен скенер, както и отлично оборудвана клинична лаборатория за изследване на кръвни продукти.

Отделението по физиотерапия и рехабилитация
е разделено на три сектора: електро- и светлотерапия, кинезитерапия и
термотерапевтичен.

Отделението по образна диагностика
осигурява високоспециализирана образна диагностика на хоспитализирани и на амбулаторни пациенти.
Екипът разполага с конвенционални рентгенови апарати с графични и скопични постове. Извършват се всички конвенционални рентгенови изследвания, включващи впръскване на контрастна материя антеградно и ретроградно за изследване на храносмилателната, пикочо-половата и други системи и органи. На разположение е мобилен рентгенов апарат, позволяващ снимки до леглото на болния.
 

МБАЛ „Каспела” разполага с клинична и микробиологична лаборатория, както и с отделение по обща и клинична патология.


Контакти: гр. Пловдив, ул. "София" 64, тел.: 032/ 645 997; 032/ 645 576;
факс 032/ 645 570
www.kaspela.com


" }-->

Коментари