Публикация

Предстои 44-ото издание на Булмедика/Булдентал


От 11 до 14 май Интерекспо център – София, ще бъде домакин на най-авторитетната медицинска изложба в Югоизточна Европа Булмедика/Булдентал. Събитието среща многобройните специалисти от здравната сфера – лекари и дентални лекари, лаборанти, рехабилитатори, мениджъри, експерти - с производители, търговци и дистрибутори на широка гама продукти, технологии и техника за медицинската практика.

Международната изложба Булмедика/Булдентал се организира под патронажа на Министерството на здравеопазването и с подкрепата на професионалните организации Български лекарски съюз и Български зъболекарски съюз – традиция, която ще спази и 44-ото издание на изложението.

Години наред събитието среща “познати и с дългогодишен стаж“ участници, които демонстрират и препоръчват на здравните работници постижения с висок стандарт, чието внедряване рефлектира в качеството на медицинските услуги.

Включват се и нови участници, които обогатяват изложението с нови експонати, полезни за работещите в болници и извънболнични лечебни заведения, диагностично-консултативни центрове, медицински и дентални клиники.
 
И тази година на Булмедика се очаква изложбените зали да пресъздадат атмосферата на модерно обзаведени лечебни и болнични заведения. За това ще помогнат множеството експонати на компании от България, Германия, Словакия, Китай и други страни.

За втора поредна година авторитетни фирми от Чехия са избрали колективното представяне. Голям и атрактивен щанд ще бъде зона за националното представяне на 13 медицински и дентални фирми от Република Корея.


Спектърът от експонати с всяка година се разширява и включва нови модели клинично-лабораторна и диагностична апаратура, оборудване, универсално и специализирано обзавеждане на здравни заведения, инструменти, реактиви, консумативи и други продукти за лечение и услуги в различни сектори на хуманната медицина.

Обществото все повече фокусира внимание върху грижите за хора с увреждания, физиотерапията, рехабилитацията и в отговор на Булмедика ще се представят различни модели техника и помощни средства за хората с увреждания и тези, които се грижат за тях.

Въпреки кризата се запазва ускорението, с което през последните години се разгръща Булдентал. Налице е желание за атрактивно представяне на водещи традиционни и нови компании от страната, Италия, Австрия, Китай и др.

Бързото навлизане на новостите в областта на денталната медицина провокира и сега активното ангажиране на голям брой производители, търговци и дистрибутори на дентално оборудване, апаратура, инструменти, материали и консумативи за зъболечение и зъботехника.  

Булмедика/Булдентал отново ще привлече вниманието на професионалната аудитория към актуални теми от хуманната, денталната медицина и системата на здравеопазването в страната като цяло.

Още първия ден (11 май) ще се проведе дискусионен форум за реформите в  здравната система под наслов  “Българското здравеопазване между пазара и морала” с участието на Комисията по здравеопазване в НС, МЗ, НЗОК, БЛС, БЗС, БАСЗГ, НСОПЛБ, представители на синдикатите и на работодателите в здравеопазването, пациентски и неправителствени организации, директори и управители на областни и общински болници, ОПЛ и журналисти. Организатори на дискусията са в. “Форум медикус”, Българското национално радио и агенция Булгарреклама.

Асоциацията “Жени без остеопороза – 21 век” за втора поредна година организира семинар, свързан с профилактиката и лечението на една от най-разпространените болести на нашето съвремие - остеопорозата.

В дните на Булмедика/Булдентал ще се проведат лекции, практически курсове, семинари и презентации на методи, продукти и модерна техника, прилагани в съвременната дентална практика. 

За повече информация: www.bulmedica.bg

Коментари