Публикация

БЛС отличи лекари за активния им принос към продължаващото медицинско обучение

Съсловната организация обяви датата на следващата Четвърта научно-практическа конференция


С тържествена вечеря приключи Трета научно-практическа конференция на БЛС в Несебър. Съсловната организация връчи почетни отличия на лекари с особен принос към продължаващото медицинско обучение и за активното им участие в реализацията на трите научно-практически конференции. Отличените бяха акад. Дамян Дамянов, акад. Петя Василева, ген.-майор Николай Петров, проф. Генчо Начев, проф. Цекомир Воденичаров, проф. Милан Миланов, проф. Бойко Коруков, проф. Здравко Каменов, проф. Здравка Валерианова, проф. Невена Цачева, проф. Лъчезар Трайков, доц. Жени Стайкова

Председателят на БЛС д-р Венцислав Грозев припомни многобройните постижения в медицината, като не пропусна да спомене, че освен благодарност за труда си, лекарите заслужават и справедливо заплащане: „Справедливото заплащане на медицинския труд е най-наболялата тема за Български лекарски съюз и вече предприехме поредните стъпки за институционална, публична и експертна намеса в решаването на този назряващ с годините проблем у нас. Това е основна наша мисия.“

Д-р Юлиан Йорданов, председател на Акредитационния съвет на БЛС, благодари на всички колеги за участието им във форма и за всичко, което съсловието съумява да постигне заедно. Той посочи, че подобни събития са една прекрасна възможност както за обменя на идеи и опит, така за сплотяване на колективното съзнание.  

Председателят на Акредитационния съвет не пропусна да спомене, че организацията на Четвъртата научно-практическа конференция вече е в ход и призова всички лекари да се съберат отново на 27.04.2018 г.

Коментари