Публикация

Виртуални събития - дискусии, в Кредоуеб в помощ на медицинските специалисти

Виртуални събития - дискусии, в Кредоуеб в помощ на медицинските специалисти

Онлайн дискусиите са важен инструмент за поддържане и развиване на професионалната квалификация, за пряк контакт с водещи медицински специалисти


Виртуалните събития - дискусии в Кредоуеб, са инструмент в полза на професионалното развитие на медицинските специалисти. Понякога те са провокирани от конкретен медицински въпрос или голяма тема, в други случаи са виртуално продължение на конференции и семинари. 
 

Отворени и затворени дискусии

Дискусиите могат да бъдат отворени - достъпни за всички, или затворени - достъпни само за определена група медицински специалисти, поканени от създадетеля на дискусията по имейла. Включването тогава става само през линка, получен на мейла. 

Създателят на дискусията обявява темата и пояснява защо тя е важна за медицинската общност. Всеки от поканените може да напише мнение или коментар към вече съществуващо мнение. 
 

Кой може да създава дискусия? 

Всеки медицински специалист може да създаде дискусия в Кредоуеб и да я насочи към различните таргет групи. Ако тя е отворена, всеки желаещ може да се включи в нея и да коментира. Ако искате да създадете затворена дискусия, трябва да се обърнете за техническо съдействие към екипа на Кредоуеб. 

Коментари