Публикация

Ръководител на микробиологична лаборатория - гр. София

Ръководител на микробиологична лаборатория - гр. София

Изисква се най-малко три години трудов стаж във фармацевтично производство на позиция микробиолог


Ръководител на микробиологична лаборатория

„Фортекс Нутрасютикалс“ ООД е динамично развиваща се българска компания с над десетгодишна традиция на българския пазар на хранителните добавки и лекарствени продукти.
Предлагаме свободна позиция за длъжността ръководител на микробиологична лаборатория.

Изисквания към кандидата:
- Висше образование - фармацевт, биолог или биотехнолог;
- Най-малко три години трудов стаж във фармацевтично производство на позиция микробиолог.

Отговорности:
- Да организира и ръководи дейността на лаборатория „Микробиологичен контрол”;
- Да отговаря за микробиологичното изпитване на изходни и опаковъчни материали и крайни продукти;
- Да отговаря за вземането на проби и микробиологично изпитване на захранваща и пречистена вода, персонал и производствени повърхности;
- Да отговаря за валидиране на микробиологичните методи.
- Да осигури калибриране и поддържане на лабораторното оборудване в съответствие с утвърдени стандартни оперативни процедури;
- Да отговаря за изготвянето, въвеждане в действие и контролиране на изпълнението на стандартните оперативни процедури, необходими за дейността на лабораторията;
- Да осигурява правилното извършване на изпитванията в лабораторията и да удостовери чрез издаване на аналитичен сертификат в съответствие на изпитваните продукти и проби с изискванията на спецификациите;
- Да осигурява и контролира правилното водене на лабораторната документация;
- Да контролира спазването на изискванията за ред и правила при работа в лабораторията;
- Да бъде отговорен за начално и последващо обучение на персонала в лабораторията/по основи на добра производствена практика и специфично за лабораторията/;
- Да бъде отговорен за съответствието на ежедневната работа на персонала от лабораторията с текущите процедури на „Фортекс Нутрасютикалс” ООД.
- Да спазва изискванията за добра производствена практика;
- Да осигурява лабораторията с необходимите консумативи и материали.

Ние предлагаме:
- Постоянен трудов договор;
- Мотивиращо заплащане, съобразено с изискванията на позицията и отрасловия стандарт.

Месторабота: гр. София, кв. Суходол 

Очакваме само сериозни и добре обмислени кандидатури. Одобрените кандидатури ще бъдат уведомявани за час и дата за интервю.

Ние ценим своите лоялни и способни служители - станете част от екипа ни.

За да кандидатствате по тази обява, натиснете тук!

Коментари