Публикация

Над 100 жители на община Долни Дъбник измериха безплатно кръвната си захар

Над 100 жители на община Долни Дъбник измериха безплатно кръвната си захар

Част от пациентите бяха насочени за консултация с д-р Петя Целова, ендокринолог в МЦ Долни Дъбник


Над 100 жители на община Долин Дъбник   безплатно изследваха нивота на кръвната си захар.  Това се случи в кампания, организирана от Медицински център Долни Дъбник, социалната мрежа за здраве  CredoWeb и плевенският клон на Асоциация на студентите медици в България.  В инициативата се включи и специалистът по ендокринология д-р Петя Целова.  

Тя оценяваше риска от развитие на захарен диабет на пациентите, чрез специално подготвен от нея тест.  В него имаше въпроси  свързани с начина на хранене и живот на тестувания, за да се определи рискът му от развитието на диабет.  Самото изследване на кръвна захар, пък извършиха студенти медици от АСМБ клон Плевен, които изявиха желание да се включват и в бъдещи кампании, касаещи профилактика на здравето.  

По данни от 2013 г. на Международната Диабетна Федерация (МДФ) със захарен диабет в България живеят 577 000 души, като 427 000 са с диагностицирано заболяване, а 150 000 имат диабет, но не знаят за това и следователно не се лекуват, коментира д-р Петя Целова.

Болестта засяга 9,6% от възрастното население у нас. През 2005 г. честотата е била по-малка - 8,4%, а прогнозата за 2030 г. е увеличаване до 10,9%.  Захарният диабет е метаболитно заболяване, характеризиращо се с повишени нива на кръвната захар, което се дължи на частично намаление или нарушено действие на инсулина (диабет тип 2) или пълна загуба на продукцията му в организма (диабет тип 1).   Ефективното лечение, може да намали инвалидизиращите усложнения с до 50%.  Пациентът и лекуващият екип имат обща цел - да постигнат и поддържат добър контрол на стойностите на кръвната захар.

 Международната диабетна федерация препоръчва следните стойности на добър контрол - кръвна захар преди хранене: 4-7 ммол/л; кръвна захар 2 часа след хранене: < 10 ммол/л).  За поставяне на диагноза и контрол на захарния диабет се измерва и гликиран хемоглобин, който е показател за контрола на захарния диабет през последните 3 месеца, поясни ендокринологът д-р Петя Целова. 

Коментари