Публикация

НЗОК се издължи на аптеките за първата половина на февруари


Националната здравноосигурителна каса е превела към районните си поделения 15, 722 млн. лв., които трябва да бъдат изплатени на договорните партньори - търговци на дребно на лекарствени продукти.

Сумата е за първите 15 дни на февруари и покрива 100% от заявените към касата средства.

 

Коментари