Публикация

Нови правила за приеманите по електронен път болнични листове

Нови правила за приеманите по електронен път болнични листове

Те влизат в сила от началото на следващия месец


Промени в условията за приеманите по електронен път болнични листовеОт 1 май влизат в сила промени в условията за приемането на данни в Електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им на Националния осигурителен институт.

Няма да се приемат некоректни данни от издадени болнични листове в регистъра, като задължените лица ще бъдат уведомявани за това, уточняват от НОИ.

На интернет страницата на осигурителния институт (www.nssi.bg) са публикувани изменения и допълнения във функционалните изисквания към външните програмни продукти, чрез които се представят данни. В ново Приложение №4 към тях са обявени проверките, извършвани върху представяните данни от издадените болнични листове, от програмните продукти на НОИ за тест и прием и несъответствията, с които данните не се приемат в електронния регистър.

За да бъдат приети данните от всеки издаден болничен лист в регистъра, е необходимо в лечебното заведение да се създаде правилна организация на работа и органите на медицинската експертиза да използват програмни продукти, които съответстват на утвърдените функционални изисквания, поясняват от НОИ.

Осигурителният институт информира, че не се променя начинът на регистриране на потребителите на електронния регистър, достъпът до програмните продукти и приложения на НОИ, както и структурата на входната информация, изготвяна от външните продукти. 
Публикуваната версия на програмния продукт на НОИ за самостоятелна работа съответства на утвърдените изискванията, поради което няма да бъде пускана нова версия.

" }-->

Коментари