Публикация

Електронен "нос” открива астма


Нови доказателства показват, че електронен "нос”, съдържащ сензори за газове, би могъл да се използва за откриване на астма.

Италианско проучване, публикувано в CHEST journal, сравнява диагностиката чрез тестове за белодробна функция и електронния нос.

Резултатите показват, че „носът” засича заболяването с точност до 87,5% в сравнение с 79,2% при белодробните тестове.

Коментари