Публикация

Още две болници стават университетски

Още две болници стават университетски

Те се намират в Пловдив и Русе


Специализираната болница за активно лечение по акушерство и гинекология „Селена“ в Пловдив и Многопрофилната болница за активно лечение „Медика“ в Русе ще бъдат вече университетски.

Това реши правителството на днешното си заседание.

Съгласно Закона за лечебните заведения, университетски болници са многопрофилни или специализирани болници, в които, след акредитация, се осъществяват дейности по клинично обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина, фармация и здравни грижи, както и следдипломно обучение.

Коментари