Публикация

Таксите на първокурсниците в МУ-Варна с 300 лв. нагоре

Таксите на първокурсниците в МУ-Варна с 300 лв. нагоре

В Медицинския университет в Плевен се разкрива ново направление – „Здравни грижи“


Таксите на първокурсниците в МУ-Варна с 300 лв. нагоре

Таксите за първокурсниците в редовната форма в направленията „Медицина”, „Фармация” и „Стоматология” в Медицинския университет във Варна се увеличават с 300 лв. 

Това реши служебното правителство на днешното си заседание, като утвърди броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации през учебната 2017/2018 г., както и размера на таксите.

Без промяна остава сумата, която ще плащат обучаващите се в останалите медицински университети у нас – в София, Пловдив и Плевен.

В МУ-Плевен е разрешен приемът в новооткрито професионално направление „Здравни грижи” с нерегулирана специалност „Медицински козметик”.

Държавата ще субсидира обучението в 37 държавни висши училища на 45 584 студенти, от които 38 555 за образователно-квалификационни степени след средно образование. Общо приемът за държавните университети е намален с 8% спрямо предходната година, а този след средно образование е с 8,4% по-малък. 

През тази година се очаква 54 346 младежи да завършат средно образование.
С решението на правителството се утвърждава и приемът на студенти срещу заплащане в държавните ВУЗ. За учебната 2017/2018 г. са предвидени 12 104 места, от които 7079 след средно образование.

Частните университети ще приемат 16 159 студенти, от които 10 343 след средно образование. Новите докторанти ще бъдат със 169 повече от планираните миналата година, или общо 2763. За държавните висши училища се отпускат 2321 места, за частните университети те са 137, а за научните организации – 305.

Определени са 1000 места за наши сънародници от чужбина, които ще се обучават в бакалавърски и магистърски програми в български университети. Местата за докторанти са 20. Държавата ще осигури и 150 места за обучение на граждани на Република Македония. Приемът на студенти и докторанти от българските общности в чужбина е съобразен с желанията и предложенията, изпратени от техните организации в българските дипломатически представителства. Заявеният интерес е предимно към специалности от областта на здравеопазването, туризма, информационните и комуникационните технологии.

Коментари