Публикация

Водата в Хасково все още не може да се ползва за пиене и готвене

Водата в Хасково все още не може да се ползва за пиене и готвене

ВиК трябва да каже какви мерки ще предприеме, за да достави качествена вода на хората


Водата в Хасково все още не може да се ползва за пиене 

Последните резултати от анализираните проби в лабораториите на Националния център по радиобиология и радиационна защита и Изпълнителната агенция по околна среда не дават основание да се преустанови забраната за ползване на водата в Хасково за пиене и готвене. Тя може да бъде ползвана без ограничение за хигиенни цели (къпане и миене), съобщава Министерството на здравеопазването.

В изпълнение на решението на междуведомствената работна група на здравното, регионалното и на екоминистерството продължава пробонабирането и анализът на питейната вода в Хасково, в която бяха установени завишени нива на уран.

За пълна оценка на здравния риск и предписване на мерки за трайно решаване на проблема, е разпоредено пробите да се анализират и по други показатели.

По искане на междуведомствената група ВиК – Хасково трябва да предостави информация в дългосрочен план за мерките, които ще предприеме за осигуряване на питейна вода в града в достатъчно количество и с качество, съответстващо на нормативните изисквания.
Периодично ще бъде предоставяна допълнителна информация при получаване на нови резултати.
 

" }-->

Коментари