Публикация

Българският лекарски съюз настоява за актуализация на бюджет 2017

Българският лекарски съюз настоява за актуализация на бюджет 2017

Съсловието поиска разяснение от НЗОК заради сигналите за орязани пари на болниците


Българският лекарски съюз настоява за актуализация на бюджет 2017След тревожни сигнали, подадени от районни лекарски колегии за намалени бюджети на болниците за април-юни 2017 г., Българският лекарски съюз организира спешна работна среща, на 25 април, с представители на НЗОК. 

Съсловната организация изрази категорично несъгласие относно неяснотата при разпределение на бюджетите от РЗОК към лечебни заведение за болнична помощ. Ръководството на лекарския съюз настоя текстовете от Националния рамков договор за 2017, касаещи болнична помощ, да се следват стриктно и при неясноти Националната здравноосигурителна каса да предприеме мерки за своевременното им разясняване.  

В отговор на това от НЗОК обясниха, че от месец април лечебните заведения за болнична помощ ще разполагат със средномесечно 133,240 млн. лв. Допълнителното увеличение на бюджетите на болниците ще дойде от възможността за надвишаване на месечната дейност с 3% (три на сто), според Чл. 333 от НРД 2017.

Съгласно индивидуалните договори за болнична помощ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да надвишава дейността ежемесечно до 3% (три на сто) спрямо определените месечни стойности. Това гарантира, че лечебните заведения ще могат да поискат до 3% върху стойността на бюджета си за месеца и касата е длъжна да им го плати. 

„Резервът от 3%, който лечебните заведения могат да ползват, не е включен в първоначалните разчети, той ще се появи след като те отчетат дейността си“, обясниха от здравната каса. 

 „Българският лекарски съюз винаги се е стремял да защитава интересите на лекарите и да им осигури адекватни условия на труд. В конкретната ситуация е важно всички да бъдат ясно информирани, за да няма подобни недоразумения.“, заяви д-р Венцислав Грозев, председател на БЛС. 

„В приложението за дейностите, подлежащи на 100% централизирано плащане от НЗОК, са заложени такива, чийто обем не може да прогнозираме - хемодиализа, раждане, онкология, интензивни грижи, неонатология и други. Това означава, че ако същите се надвишат прекалено, релативно ще се намалят парите за другите медицински дейности“, заяви д-р Грозев.

„Не е нормално при 134,5 млн. лв. средномесечно, платени за болнична помощ за 2016 г., да се окаже недостатъчна сумата от 137,240 млн. лв. средномесечно, постигната с максималното увеличение от 3%. Наличието на нови структури и дейности, известни на Министерството на здравеопазването и НЗОК към 31.12.2016 г., не би трябвало да е фактор, който да доведе до намаляване на тримесечните бюджети“, допълни председателят на Българския лекарски съюз.

БЛС винаги е твърдял, че бюджетът на НЗОК се планува с дефицит и във връзка с това ръководството на съсловната организация ще предприеме мерки за актуализацията му, чрез отваряне резерва на здравната каса, за да се предотврати финансово изнемогване на системата.

Коментари