Публикация

Съдът отмени окончателно и стандарта по образна диагностика

Съдът отмени окончателно и стандарта по образна диагностика

Липсват мотиви към проекта


ВАС отмени окончателно и стандарта по образна диагностикаПетчленен състав на Върховния административен съд потвърди решението на първата инстанция за отмяна на Наредба № 27 от 30.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Образна диагностика “. 

Това съобщава Центърът за защита правата в здравеопазването.

Установено е, че няма данни да са публикувани доклад или мотиви към проекта, по делото и административната преписка няма твърдения и данни - мотивите за издаването на оспорената наредба да се съдържат в друг документ или помощен акт, или такъв да е бил публикуван за обсъждане на сайта на Министерството на здравеопазването. 

Мотивите дават представа как е формирана волята на вносителя на акта, поради което те са от съществено значение за адресатите на акта, така че последните да могат да разберат фактите и причините, накарали вносителя да възприеме съответния вариант на уредба при определяне на медицински стандарт „Образна диагностика“. Липсата на мотиви към проекта за приемане на оспорената наредба осуетява възможността да бъде извършен съдебен контрол за нейната законосъобразност, са на мнение магистратите.

Делото беше образувано по жалба на „Българска болнична асоциация“, „Сдружение на общинските болници в България“, „Национално сдружение на частните болници“ и „Център за защита правата в здравеопазването“.

ВАС е постановил решението в състав Б. Магдалинчев – председател, и членове М. Панчева, Н. Марчева, А. Дишева и Т. Тодоров.

Коментари