Публикация

Провежда се Балкански курс за ендоваскуларна терапия

България е постигнала значителни успехи при ендоваскуларната терапия


Големите предизвикателства при ендоваскуларното лечение на съдови заболявания са свързани с намаляване на риска и травматологията при пациентите. Това каза председателят на Българското дружество по ендоваскуларна терапия доц. Иво Петров при откриването на Балканския курс за ендоваскуларна терапия, който се провежда в София от 28 до 29 април. Той отбеляза, че за постигане на тези цели науката се стреми да създава все по-малки медицински изделия, изискващи по-малко рентгеново време. 

Доц. Петров отбеляза, че през последните години в България има оптимизиране на ендоваскуларното лечение. По думите му страната ни е постигнала значителни постижения и дори имаме приложение на някои техники за лечение за първи път в света. За пример той даде ендоваскуларната терапия при дете с аортна десикация.

Основният акцент на обучителния курс е лечението на животозастрашаващи състояния. Две от фирмите са инсталирали тренажори, на които се симулира различни типове патология. С помощта на инструктори лекарите имат възможността да бъдат обучени в приложението на различни ендоваскуларни практики. На форума има и специална сесия за медицински сестри и рентгенови лаборанти.

Доц. Петров отбеляза, че амбицията на форума е да стане локална секция на Международния курс за ендоваскуларна терапия и да започне да се провежда регулярно всяка година. Той каза, че на семинара присъстват като лектори около 15 именити специалисти от чужбина и много български лекари.

Коментари