Публикация

Проф. Постаджиян: Продължителната антикоагулантна терапия предпазва пациентите с белодробен емболизъм от рецидив

Пациентите с деснокамерна дисфункция и повишени биомаркери подлежат на оценка на риска от рецидив


проф. ПостаджиянПродължителната антикоагулантна терапия предпазва пациентите с белодробен емболизъм от рецидив на това опасно състояние. Това стана ясно от лекция на проф. Арман Постаджиян от УМБАЛ „Св. Анна“ по време на провелия се на 28 и 29 април в София Балкански курс по ендоваскуларна терапия.

Презентацията на проф. Постаджиян бе на тема „Интервенционно лечение на белодробен емболизъм“. Според него проблемът е изключително сериозен, защото тези състояния са съпроводени с много висока ранна смъртност, особено в острия им период. Ето защо е важно да се избегнат всички възможни рискове при тези болни, чрез навременно и продължително лечение. „Хората с хемодинамична нестабилност, са показани за фибринолитична терапия, която може да се осъществява системно. Възможно е заедно с диагностиката, с пулмоангиографията, да се направи опит за фрагментация на тромба посредством определени катетри. С това се увеличава контактната повърхност и можем да си позволим по-малка доза фибринолити в белодробната артерия. Това е свързано до голяма степен с едно хемодинамично подобряване и поне в краткосрочен план прогнозата на пациента да бъде добра“, каза специалистът.

Проф. Постаджиян отбеляза, че новост в световен мащаб е пациентите с деснокамерна дисфункция и повишени биомаркери да подлежат на оценка на риска от рецидив. По думите му определени данни сочат, че има подобряване на ехокардиографските показатели при проследяване и по-ниска честота на хронична тромбоемболична пулмонална хипертония. „Важно е, че чрез редуцираната доза фибринолити съумяваме да намалим честотата на хеморагиите при тези пациенти“, добави той.  

Коментари