Публикация

Наши съдови хирурзи посетиха Симпозиумът Charing Cross в Лондон

Наши съдови хирурзи посетиха Симпозиумът Charing Cross в Лондон

От 25 до 28 април, в Лондон се проведе най-голямата в Европа среща на съдовите хирурзи от цял свят.На събитието се дискутираха най-новите методи за лечение и диагностика на съдовите заболявания.Там присъства доц. д-р Димитър Петков, д.м., началник отделение „Съдова хирургия“ в Болница „Тракия“.


- Доц. Петков, какво представлява симпозиумът Charing Cross в Лондон?

- Симпозиумът стартира за първи път преди 39 години и се е наложилкато едно от водещите световни събития в областта на диагностиката и лечението на съдовите заболявания. Негов основател и организатор и до днес е един от най-известните съдови хирурзи в света Проф. Роджър Грийнхалч. Тук много често за първи път в света се представят нови медицински продукти и иновативни методи за лечение.Изключително интересна част  от симпозиума,освен дискусиите,са и гласуванията на участниците, след което приетите чрез мнозинство тези се включват в изработваните консенсуси за лечение на съдовите заболявания.

- Кои бяха водещите теми на симпозиума?

- Силно впечатление направи мощното присъствие на индустрията и предложените продукти, насочени изключително към ендоваскуларното лечение на съдовите заболявания.В областта на артериалната патология на крайниците водеща новина е навлизането на нов вид покрити с лекарство стентове, които подобряват резултатите от този вид лечение.Изключителен интерес предизвикаха новите устройства за ендоваскуларно лечение на аневризмите на коремната аорта (EVAR), както и навлизащата технология, позволяваща изпълване сака на аневризмата с полимер. Впечатление направи и затвърждаващото се мнение, че стентирането при стеснения на сънните артерии е свързано със значим брой последващи процедури за разлика от оперативното лечение, при което реоперации се извършват изключително рядко. При венозните заболявания лазерното и ултразвуково лечение на разширени вени остава без конкуренция.

- Носят ли конкретни ползи за българските пациенти посещенията на наши съдови хирурзи на тези престижни форуми?

- Говорейки за нашите пациенти – категорично да. Не случайно в отделението ни се прилагат всички най-съвременни ендоваскуларни методи за лечение на артериална и венозна патология и аневризмите на коремната аорта. Именно след посещения и специализации на наши лекари и сестри в различни клиники в Европа в Болница „Тракия“ са въведени редица нови за страната методи, като мога да ви уверя, че тази тенденция в нашето отделение категорично ще бъде продължена и занапред.

" }-->

Коментари