Публикация

Диета при хиперурикемия

Диета при хиперурикемия

Многобройни проучвания доказват връзката на подаграта и хиперурикемията с нивата на пикочната киселина и подобряване на състоянието с оптимален хранителен режим, съчетан с медикаментозно лечение.


Многобройни проучвания доказват връзката на подаграта и хиперурикемията с различни диетични грешки. От последните години особено внимание се отделя не само на подаграта, но и на хиперурикемията /Ху/, която се свърза с прогресия на хроничното бъбречно заболяване, повишен сърдечно-съдов риск, поява на ритъмни и проводни нарушения, повишена заболеваемост и смъртност, влошаване на стойностите на артериалното налягане и кръвната захар.

Повишените нива на пикочната киселина /ПК/ в значителна степен могат да се коригират с оптимален хранителен режим, съчетан с медикаментозно лечение.

Освен класическите фактори, свързани с хиперурикемията, като повишен прием на богати на пурини храни, животински вътрешности, месни бульони, прием на месо от млади животни и от дивеч, алкохол, през последните години все повече внимание се отделя на значението на голямото количество фруктоза в храната и намаленият прием на млечни продукти.

Алкохолът е един от важните диетични фактори, участващ в промяна на нивата на пикочната киселина, като увеличава продукцията на лактати и плазмената концентрация на хипоксантин и ксантин чрез ускоряване на разграждането на адениновите нуклеотиди.

Отчита се положителният ефект от включването на прясно и кисело мляко в ежедневното хранене, което има урикозурично и уратонамалявашо действие.

Приемът на кафе има благоприятен ефект и понижава ПК по различни механизми. От една страна то е богато на антиоксиданти като фенол хлорогенова киселина и се предполага, че те подобряват инсулиновата чувствителност и повишават екскрецията на пикочна киселина. Същевременно, кофеинът (1, 3, 7-триметил ксантин) е метил-кантин и компетитивно инхибира ксантиноксидазата. Данните от проучването  NHANES III, както и две други японски проучвания отчитат че нивата на ПК намаляват с повишаване на приема на кафе, като се намалява и рискът от подагра.

Високото съдържание на фруктоза в газираните напитки, в продуктите от сладкарската промишленост, прекомерната употреба на големи количества прясно изцедени сокове може да причини Ху чрез повишен синтез на прекурсорите и намалено излъчване на пикочна киселина с урината поради конкурентност с транспортния протеин SLC2A9, особено при хора с  вродена предиспозиция за Ху или подагра. Индуцираната от фруктозата Ху се свързва и с инсулинова резистентност, хипертония и бъбречни промени. Те са обратими при прилагане на ксантиноксидазни инхибитори. Фруктозата е основен компонент на модерните диети. Установено е, че повишеният й внос причинява Ху, инсулинова резистентност, митохондриална дисфункция, de novo липогенеза от черния дроб, повишена продукция на кислородни радикали.

Проучването NHANES III отчита, че както безалкохолните напитки, така и натуралните сокове (напр. портокалов сок) са свързани с повишени нива на ПК.

Много бедната на калории и въглехидрати диета причинява екстремна Ху, като освен това гладуването намалява екскрецията на пикочна киселина поради конкурентност за транспорт между нея и кетоните.

Приемът на витамин С има благоприятен ефект върху стойностите на ПК. В двойно-сляпо, плацебо контролирано и рандомизирано проучване е отчетено, че прием на 500 мг/дн витамин С за двумесечен период намалява ПК с 0,5мг/дл., като се предполага негативна зависимост между  приема на витамин С и риска от хиперурикемия и подагра.

През последните години има доста проучваания, свързани с благоприятния ефект от консумацията на череши при болни с подагра, като те намаляват освен нивото на ПК, но и честотата на подагрозните пристъпи. Предполага се, че този ефект е свързан със съдържащите се в тях антоцианини, които имат противовъзпалителни свойства, свързани  или с инхибиране на циклооксигеназната активност или с ограничаване на азотен оксидните радикали. Двудневен прием на череши намалява с 35% риска от подагрозен пристъп, а ако консумацията им е съчетана с алопуринол рискът намалява със 75%. Някои автори обясняват ефекта на плодовете с повишаване на гломерулната филтрация и намалена тубулна реабсорбция на пикочната киселина. В животински модели спадането на ПК при прием на череши се свързва с намалена чернодробна активност на  ксантин оксидазата и ксантин дехидрогеназата.

Може да се обобщи, че индивидуално определеният диетичен режим, в съчетание с прилагане на ксантиноксидазни инхибитори е от съществено значение и е задължителен при пациенти с подагра или хиперурикемия, като това са двата лечебни подхода за ограничаване на коморбидността, свързана с тази патология.

Проф. д-р Боряна Делийска, д.м.н.

Клиника по нефрология, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”

 

Коментари