Публикация

Водата в Хасково все още е негодна за пиене

Водата в Хасково все още е негодна за пиене

Резултатите от последните проби показват повишена алфа активност


Остава препоръката за ползване на водата в Хасково само за хигиенно-битови нужди. Съдържанието на естествен уран при крайните потребители вече е в нормални граници, но алфа-активността все още е завишена, съобщава здравното министерство.

Министърът на здравеопазването д-р Илко Семерджиев, министърът на околната среда и водите Ирина Костова и министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов са приели доклад на междуведомствената работна група с резултатите от последните анализи на питейната вода в Хасково и ще го предадат на приемниците си в редовното правителство. 

Предприети са действия за установяване на причината за повишената алфа-активност, като се изследват проби от питейна вода за радионуклиди. 

Коментари