Публикация

Болница „Тракия“ отбелязва 5 май - Световния ден за хигиена на ръцете, с кръгла маса и обучение на персонала

Болница „Тракия“ отбелязва 5 май - Световния ден за хигиена на ръцете, с кръгла маса и обучение на персонала

За трета поредна година Болница „Тракия“Стара Загора се включва в призива на Булнозо за участие в глобалната кампания на СЗО по случай  5 Май- Световния ден за хигиената на ръцете.


Фокус на тазгодишната кампания е антибиотичната резистентност и ограничаване на разпространението ѝ чрез подобряване хигиената на ръцете във всички медицински практики.

В Болница „Тракия“ - Парк от 13 часа в залата на етаж 5 ще се проведе Кръгла маса за представяне на правилната хигиенна дезинфекция на ръцете и антибиотичната резистентност в глобален план и на локално ниво.

Както и всяка година - ще се проведе обучение на персонала и запознаване на пациентите с важността на проблема.

Кампанията се провежда с активното съдействие на ръководството на болницата, активното участие на  лекари от болницата, гл. мед.сестра, ст. мед. сестри и Пациентското звено на болницата.

За участие в кръглата маса са поканени специалисти от Катедра Хигиена, епидемиология и инфекциозни болести на МФ ТУ, епидемиолози от РЗИ, микробиолози и студенти по медицина.

 

" }-->

Коментари