НЗОК разяснява бюджетите на болниците
НЗОК разяснява бюджетите на болниците
НЗОК разяснява бюджетите на болниците
05.05.17
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
Организация
НЗОК разяснява бюджетите на болниците

НЗОК разяснява бюджетите на болниците

Това ще стане на работна среща на 10 май

НЗОК разяснява бюджетите на болниците

Във връзка с изразеното безпокойство, породено от прилагането на „Правилата за условията и реда за прилагане на чл. 4, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗБНЗОК за 2017 г.“, приети от Надзорния съвет на институцията и в сила от 1 април т.г., Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) организира работна среща на тема „Бюджети на лечебни заведения за болнична помощ“. 

В дискусията ще участва ръководството на НЗОК, както и директори на ресорни дирекции. Поканени са представители на всички болнични асоциации.

Срещата ще се състои в сряда, 10 май, от 11:30 часа в заседателната зала на здравната каса, която се намира на ул. „Кричим“ №1, ІV етаж.

Мнения