Публикация

НЗОК разяснява бюджетите на болниците

НЗОК разяснява бюджетите на болниците

Това ще стане на работна среща на 10 май


НЗОК разяснява бюджетите на болниците

Във връзка с изразеното безпокойство, породено от прилагането на „Правилата за условията и реда за прилагане на чл. 4, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗБНЗОК за 2017 г.“, приети от Надзорния съвет на институцията и в сила от 1 април т.г., Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) организира работна среща на тема „Бюджети на лечебни заведения за болнична помощ“. 

В дискусията ще участва ръководството на НЗОК, както и директори на ресорни дирекции. Поканени са представители на всички болнични асоциации.

Срещата ще се състои в сряда, 10 май, от 11:30 часа в заседателната зала на здравната каса, която се намира на ул. „Кричим“ №1, ІV етаж.

Коментари