Публикация

Атрактивно обучение проведоха преподаватели и студенти на МУ-Плевен по първа помощ за курсантите във Военния университет във Велико Търново

Атрактивно обучение проведоха преподаватели и студенти на МУ-Плевен по първа помощ за курсантите във Военния университет във Велико Търново

Целта на посещението е провеждане на теоретично и практическо обучение по първа помощ на курсанти във военно време. Поводът за инициатива е осъществяване на социален проект, което породило идеята за покана към д-р Стефановски, началник на Спешното отделение в УМБАЛ - Плевен, за лектор и демонстратор


В навечерието на 6 май – Ден на храбростта и празник на Българската армия – студенти от Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) и лекари от Спешното отделение към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ - Плевен, гостуваха в Националния Военен Университет “Васил Левски“ във Велико Търново. Целта на посещението бе провеждане на теоретично и практическо обучение по първа помощ на четиридесет курсанти във военно време. Поводът за съвместната инициатива е осъществяване на социален проект, което породило идеята за отправяне на покана към д-р Петко Стефановски, началник на Спешното отделение към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен, за лектор и демонстратор.

По време на гостуването д-р Петко Стефановски изнесе лекция пред курсантите, представяйки основите на първата помощ във военно време при полеви условия, а именно, лечение под обстрел, тактическо лечение на бойното поле, ресусцитация на бойното поле, рани вследствие на взривове, сортиране на пострадалите, правилна преценка на времето, поставяне на турникет, кардио-пулмонална ресусцитация, обездвижване на крайници, сърдечен масаж. Лекцията и демонстрацията бяха направени по стандарти на НАТО. В екипа на д-р Стефановски взеха участие студенти от МУ-Плевен – Звездина Горанова, 5 курс, специалност „Медицина“ и Андреа Найденова, 2 курс, специалност „Медицинска сестра“.

Тази инциатива поставя началото на едно бъдещо ползотворно сътрудничество и партньорство между преподавателите и студентите на Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) и Националния Военен Университет “Васил Левски“ във Велико Търново.  

Виж фотогалерия: 

" }-->

Коментари