Публикация

Монографии за хомеопатични препарати, включени в деветото издание на Европейската фармакопея

Със заповед на министъра се определят датите за влизане в сила на измененията


На интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата e публикуван списък с наименованията на Монографии за хомеопатични препарати, включени в деветото издание (до допълнение 9.3) на Европейската фармакопея. 

Със Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-112/21.04.2016 г. и нейните изменения се определя действащата фармакопея и датите за влизане в сила на текстовете на деветото издание. 

(График за публикуване и влизане в сила на деветото издание на Европейската фармакопея и допълненията към него).

Коментари