Публикация

Инфекциозни болести при спортисти

сп. Обща медицина, 2017, бр. 2, стр. 50-56


Baymakova M, Zaekov N, Andonova R, Pishmisheva M, Pekova L, Popov GT, et al. Infectious diseases in athletes [in Bulgarian]. General Medicine 2017; 19(2): 50-56.

 

SJR (2016): 0.125

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

10 май 2017

Прикачени файлове

Infectious Diseases in Athletes.pdf

Коментари