Публикация

Д-р Ст. Кацаров: За две години НЗОК източи болниците със 70 млн. лв.

*Коментар на д-р Стойчо Кацаров, председател на Управителния съвет на ЦЗПЗ


Д-р Ст. Кацаров: За две години НЗОК източи болниците със 70 млн. лв.Над 70 млн. лв. е сумата, която Националната здравноосигурителна каса не е разплатила на болниците за последните две години. За 2015 г. касата не заплаща малко над 51 млн. лв., а за 2016 г. - още 19 млн. лв.

Повод да припомним тези факти стана стенограмата от заседанието на Надзорния съвет на НЗОК от 11 април, от която става ясно, че 19-те милиона за 2016 г. няма да бъдат платени.

Управителят д-р Глинка Комитов съобщава в края на заседанието, че са искали разрешение за плащането от Министерството на финансите, но такова не им е било дадено. На репликата, че МФ не им е началник, председателят на НС на НЗОК д-р Михаил Христов препоръчва да се прочете Законът за публичните финанси. 

Ето кратка хронология на събитията и решенията:

На 17 януари 2017 г. Надзорният съвет на касата взема решение през месец февруари да бъдат изплатени на болниците допълнително 19 млн. лв. за извършена и отчетена медицинска дейност през 2016 г. 

На 13 февруари Надзорният съвет на здравната каса приема решение увеличение на бюджета за февруари с 19 млн. лв. На същото заседание НС на НЗОК приема решение плащането на дейността на болниците за 2016 г. да се отложи за периода след 1 април.

Описанието на тези факти поставят поне два въпроса. Единият от тях би трябвало вече да е пределно ясен за всички. Не болниците източват касата, както твърдят много политици, а точно обратното. НЗОК източва болниците. Неизплатените 70 млн. лв. са реално извършена, отчетена и проверена от контрольорите на касата дейност. Болниците са извършили този разход за лечение на здравноосигурени лица, български граждани. В случая няма държавни, частни или общински болници – всички са ощетени или източени, ако предпочитате. 

Вторият въпрос е кой точно управлява НЗОК. Според чл. 15 от Закона за здравното осигуряване, годишната обща стойност на разходите за здравноосигурителни плащания се определя с решение на Надзорния съвет. Според чл. 19 на същия закон, управителят на касата организира и ръководи оперативно дейността на НЗОК в съответствие със закона, правилника за устройството и дейността на институцията и решенията на Надзорния съвет;  
Според чл. 4 от Закона за бюджет на НЗОК, Надзорният съвет на касата разпределя средствата между РЗОК, контролира разпределението на лимитите между болниците и месечните плащания, въз основа на приети правила. 

Никъде в двата закона не са делегирани каквито и да е властнически правомощия на Министерството на финансите по който и да е въпрос на здравното осигуряване. Министерството на финансите няма пряко отношение дори по бюджета на здравната каса, който се приема от Народното събрание по предложение на Надзорния съвет на институцията. Законът за публичните финанси няма абсолютно нищо общо с управлението на НЗОК.

Ако Министерството на финансите наистина се разпорежда с парите на касата, както твърдят управителят и председателят на Надзорния съвет, то това е една незаконна власт.

___

*Мнението е публикувано на сайта на Центъра за защита правата в здравеопазването (ЦЗПЗ). 

Коментари