Публикация

НЗОК публикува на сайта си съвместни указания с БЛС за прилагане на НРД 2017

НЗОК публикува на сайта си съвместни указания с БЛС за прилагане на НРД 2017

Профилактичната програма за жени над 30-годишна възраст предвижда ежегоден преглед от акушер-гинеколог и вземане и изпращане на материал за цитонамазка, заплатени от касата


НЗОК публикува на сайта си съвместни указания с БЛС за прилагане на НРД 2017Националната здравноосигурителна каса е публикувала на сайта си - www.nhif.bg – линк „НРД“ – подлинк „НРД за медицинските дейности за 2017 г., следните съвместни указания между НЗОК и Българския лекарски съюз за прилагане на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2017 г.:

Указание №РД-16-18/05.05.2017 г.: Указанието третира въпроси, свързани с извършване на дейности от общопрактикуващите лекари извън работния им график, отчитането на извършена медицинска дейност, както и за Профилактичната програма за жени над 30-годишна възраст. Програмата предвижда ежегоден преглед от акушер-гинеколог и вземане и изпращане на материал за цитонамазка, заплатени от НЗОК.

Указание №РД-16-19/05.05.2017 г.: Указанието третира въпроси, свързани с приложение №16 и приложение №18 от НРД за медицинските дейности за 2017 г.

Указание №РД-16-20/05.05.2017 г.: Указанието третира въпроси, свързани с прилагането на амбулаторна процедура №21 „Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност“ (Приложение №18 „Амбулаторни процедури“).
 
 

" }-->

Коментари