Публикация

Фармацевт - магистър или бакалавър

Фармацевт - магистър или бакалавър

Кандидатите трябва да имат опит, както и да са със съответващо образование


Фармацевт - магистър или бакалавър

Дибо' 97 ЕООД е фирма с традиции в аптечния пазар. От 19 години работим, следвайки неотклонно нашите ценности, сред които основно място заемат компетентното и професионално обслужване с индивидуален подход към всеки клиент.
За обекти в София търсим: фармацевт - магистър или бакалавър

Основни задължения:
-    Компетентно, професионално и учтиво обслужване на клиентите с индивидуален подход към всеки клиент;
-    Активна комуникация с клиента;
-    Целенасочена работа в посока постигане на поставените цели.

Изисквания към кандидатите:

-    Съответстващо фармацевтично образование;
-    Опит в аптекa;
-    Работа с НЗОК;
-    Работа със специализиран софтуер;
-    Инициативност и комуникативност;
-    Отговорност и стремеж към постигане на поставените цели;-
-    Умения за консултиране на клиенти.

Ние предлагаме:

-    Възможност за работа в обекти с традиции; 
-    Коректен работодател, спазващ всички изисквания според трудовото законодателство - работно време, отпуски, заплащане на извънреден труд и др.;
-    Участие в обучения, развиващи професионалните умения и компетенции;
-    Работа в колегиална среда с екип от утвърдени професионалисти;
-    Отлично възнаграждение, съобразно заеманата позиция;
-    Високи допълнителни бонуси, обвързани с постигнатите резултати.

Месторабота: София

Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Вашата кандидатура ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.

За да кандидатствате по тази обява, натиснете тук!

Коментари