Публикация

Поредната група лекари и медицински специалисти от Република Македония приключиха успешно обучението си в МБАЛ „Света София”.

Поредната група лекари и медицински специалисти от Република Македония приключиха успешно обучението си в МБАЛ „Света София”.

От 24 април до 12 май колеги от болниците в градовете Скопие, Валандово и Куманово, обмениха опит с екипа д-р Ирена Иванова в отделението по физиотерапия и следоперативна рехабилитация.


Македонските медици споделиха,че са впечатлени от организацията на работа в отделението, професионализма на медиците и цялостната грижа за пациентите, които имат възможност да се възстановяват пълноценно веднага след като са оперирани.Сертификатите на успешно завършилите курса на обучение връчи д-р Христо Мазнейков, като им пожела да приложат наученото от МБАЛ ''Света София'' в болниците, които работят.3 седмичният курс е част от съвместния проект между МБАЛ ''Света София'' и Министерството на здравеопазването на Република Македония.

Коментари