Публикация

Затлъстяването признато за хронично рецидивиращо заболяване

Затлъстяването признато за хронично рецидивиращо заболяване

Световната федерация за затлъстяването излезе с официално изявление


Световната федерация за затлъстяването излезе с официално изявление, в което подкрепя дефинирането на затлъстяването като хронично рецидивиращо заболяване. Изявлението бе публикувано в сп. Obesity Reviews, съобщава изданието News Medical.

Изявлението е подготвено от научната комисия на федерацията, която стигнала до заключението, че затлъстяването отговаря на епидемиологичния модел на процес на заболяване с изключение на това, че токсичният или патологичен агент е свързан с хранителен режим вместо да е микроб. 

Въпросът дали затлъстяването трябва да бъде наречено заболяване предизвиква спорове през целия минал век. В официалното си изявление в сп. Obesity Reviews д-р Джордж Брей и колегите му разглеждат как приемът на прекалено много храна, ниската физическа активност  и няколко други фактора от околната среда си взаимодействат с генетичната предразположеност на човека. Те правят паралели с хронични заболявания, като отбелязват, че степента на затлъстяването и неговите вредни последствия за човека могат да бъдат свързани с токсичността на околната среда и нейното взаимодействие с отделния човек. 

Световната федерация за затлъстяването излезе с официално изявление

„Възприемането на концепцията, че затлъстяването е хроничен болестен процес, е важно по няколко причини. Първо, това премахва усещането, че пациентите единствени са отговорни за своето свръхтегло. Също така, то фокусира вниманието върху начините, чрез които този болестен процес може да бъде овладян. И накрая, то показва, че ако можем успешно да лекуваме затлъстяването, много от болестите, свързани с него, ще бъдат елиминирани“, коментира д-р Джордж Брей. 

В придружаващо писмо до главния редактор на списанието експертите на федерацията отбелязват, че затлъстяването е нормален отговор на среда, която подтиква към трупане на килограми, но самото то не е нормално биологично или здравословно състояние. Те също така отбелязват, че признаването на затлъстяването за заболяване може да намали вътрешната стигма за всеки с този проблем, да промени обвинителното отношение на обществото и също така да доведе до ползи за хората в държави, в които разходите за здравеопазване се заплащат от осигурителни схеми, които ограничават плащанията за състояния, които не се смятат за болести.  

Коментари