Публикация

Кардиолози, ендокринолози и онколози си сътрудничат при лечението на пациенти

Според проф. Постаджиян има много нови терапии в онкологията, които не са добре познати на кардиолозите


Необходимо е специалистите по кардиология и ендокринология да изградят обща стратегия при лечението на пациенти със захарен диабет. Това отбеляза председателят на Дружеството на кардиолозите в България проф. Арман Постаджиян по време на откриването на форума „Сърдечно-съдови ефекти в кардиоонкологията и диабетологията, който се провежда от 12 до 14 май в София. Той напомни, че пациентите с това заболяване често страдат от сърдечно-съдови инциденти, като по този начин попадат в обзора на кардиолозите. „Всяка от специалностите има много какво да научи една мирогледа и от начина, по който се развива другата специалност“, каза специалистът. По думите му целта на форума е да се изгради едно истинско мултидисциплинарно сътрудничество.

Проф. Постаджиян каза, че важна част от програмата на конференцията е кардиоонкологията. „Нараства честотата на пациентите с онкологични заболявания. Различни са химиотерапевтичните средства и различен е техният ефект върху сърдечно-съдовата системата. В клиничната практика е важно да се знае какво да наблюдаваме в хода на една подобна терапията и как да оценяваме пациента“, заяви той. Кардиологът добави, че онкологията през последните години претърпява голямо развитие и има нови типове терапии, които са сравнително неизвестни като механизъм на действие за неговите колеги. „Традиционно е например схващането, че един пациент се нуждае само от проследяване на фракцията на изтласкване, но усложненията, които се получават в хода на заболяването не са само потискане на фракцията на изтласкване. Пораждат се въпроси има ли кардио-протективни средства, които да бъдат дадени на пациента преди това. Той трябва ли да бъде спрян от химиотерапия или тя може да бъде продължена след известно подобрение. Има много такива въпроси, а малко отговори“, обясни той.

Коментари