Публикация

Екип от неврохирурзи извърши транспедикулна стабилизация с помощта на високоспециализирана навигационна система

Страхотният екип от Клиниката по неврохирургия извърши транспедикулна стабилизация с помощта на навигационна система и рентгенова уредба тип О-рамо: д-р Кехайов, д-р Даварски, д-р Калнев, д-р Божилов и м.с. Хаджиева


 

Невронавигационната система предоставя на хирурзите необходимите прецизност, контрол и наблюдение, с цел извършването на по-малко инвазивни интервенции, както и подобряване на клиничните резултати.

С помощта на невронавигационната система хирурзите могат да визуализират анатомията на пациента в 3D формат преди и по време на операцията, като същевременно следят точното положение на хирургичните инструменти.

Системата за образни изследвания тип О-рамо осигурява изображение на анатомията на пациента в реално време интраоперативно. С помощта на О-рамото хирурзите могат да подобрят визуализацията, да извършат сложни процедури и да потвърдят точността на интервенцията преди пациентът да напусне операционнта зала.

Коментари